Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling

Senast ändrad: 27 februari 2024

Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling är ett nätverk av ledare i organisationer som driver lantbrukets kunskapsintensiva utveckling framåt.

Gruppen samlas regelbundet för att analysera strategiskt viktiga frågor för lantbrukets utveckling. Det bidrar till att samla och effektivisera utvecklingsarbetet, och vid behov kan gruppen även ta initiativ till gemensamma projekt eller andra typer av insatser.

Arbetet har nära koppling till de forsknings- och utvecklingsområden som SLU och Västra Götalandsregionen samarbetat kring sedan 2014.

Visionen

Gruppen fokuserar på att öka attraktionskraften för utbildning, fortbildning och arbete i västsvenskt lantbruk, samt att öka innovationstakten, affärsutvecklingen och omsättningen av ny kunskap i praktiken. Visionen betonar vikten av kunskap, entreprenörskap och samverkan:

”Lantbruksnäringen i Västra Götaland är föregångare för miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Näringen använder ny kunskap, utnyttjar sitt entreprenörskap till ständiga förbättringar och tar sig an gemensamma utmaningar genom samverkan.”

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med gruppen kan du vända dig till Marie Andreasson, platschef SLU Skara eller Gustav af Wetterstedt, kontaktperson på Västra Götalandsregionen.

Vi som ingår i gruppen

Personer och organisationer som ingår i Västsvenska gruppen.

Aktuell information

Här samlar vi aktuell information från Västsvenska gruppen.