Hoppa till huvudinnehåll

Trippel L

Ett forskarnätverk i Östafrikas torrområden

Drylands Transform

Vägar och utmaningar mot en omvandling av landskap, boskap och försörjning

Högt grönt gräs innanför levande staket, Kenya.

Drylands Restore

Underhåll och restaurering för hälsosamma betesmarker i Östafrika

Kor som betar i högt torrt gräs.

Paradox

Olika markanvändning och dess sårbarhet för klimatförändringar

Människor i möte under ett träd i Kenya.
Friska nötkreatur på bete i ett torrt landskap i West Pokot, Kenya.

Om Trippel L

Trippel L (Land Livestock Livelihoods = Landskap Boskap Försörjning) är ett tvärvetenskapligt forskningsinitiativ som tar sin bas i de förändringar inom markanvändning och försörjningsstrategier som har ägt rum i West Pokot, Kenya och omgivande torra områden under de senaste tre decennierna. Triple L består av många olika tidigare och nuvarande projekt som har tagit sin bas i West Pokot-distriktet, Kenya.

Mer information finns på den engelska sidan.

Publicerad: 02 februari 2024 - Sidansvarig: ylva.nyberg@slu.se
Loading…