Märit Jansson, urbana miljöer

Senast ändrad: 01 november 2021
Bild av Märit Jansson

Märit Jansson är landskapsarkitekt med ett brett intresse inom landskapsarkitektur. Hon är expert i dels förvaltning och governance, dels barns utemiljöer. Hennes forskning och samverkan berör bland annat skolgårdar och deltagandeprocesser.

Märit leder och deltar i större och mindre forskningsprojekt, till stor del finansierad av Formas. Just nu fokuserar hon på välfärdens landskap och hållbar vegetation på skolgårdar.

Tidigare har hon undersökt barnvänlig förvaltning och planering, trygghetsupplevelser i bostadsområden med vegetation, svenska lekplatsers roll historiskt och idag, barns perspektiv på grön skolgårdsutveckling och värdet av urban grönska.