Utbildning, yrken och länkar

Senast ändrad: 14 mars 2024

De gröna näringarna; vad kan man jobba med och var kan man utbilda sig?

De gröna näringarna betyder jobb som har med djur och natur att göra. På den här sidan hittar du information om vad det finns för yrken och utbildningar inom de gröna näringarna i Sverige. Du hittar också filmer och länkar på den här sidan.

Vägar till utbildning inom de gröna näringar

De gröna näringarna är jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark, alltså jobb som har med djur och natur att göra. Det finns olika vägar till utbildning inom de gröna näringarna.

Arbetsmarknadsutbildning

 • är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal
 • kan du få om du är arbetslös men det är alltid din arbetsförmedlare som avgör om en utbildning är ett bra sätt att öka dina möjligheter att få jobb
 • som görs av Arbetsförmedlingen tillsammans med en specifik arbetsgivare är de som oftast leder till jobb
 • är oftast mellan några veckor upp till 3 månader lång

Så fungerar arbetsmarknadsutbildning:

 • En arbetsmarknadsutbildning garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält. De utbildningar som vi skräddarsyr tillsammans med en specifik arbetsgivare är de som oftast leder till jobb.
 • Vilka utbildningar som finns just nu beror på hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället.
 • Det är alltid din arbetsförmedlare som avgör om en utbildning är ett bra sätt att öka dina möjligheter att få jobb. Kontakta din arbetsförmedlare och diskutera vilka möjligheter du har.

Kan jag gå en arbetsmarknadsutbildning?

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning.  Din arbetsförmedlare väger samman bland annat

 • dina tidigare utbildningar och erfarenheter
 • behoven på arbetsmarknaden

Är du ny i Sverige kan du få gå en arbetsmarknadsutbildning om du:

 • har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.
 • har fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

Ekonomiskt stöd och försäkring:

Du kan få ekonomiskt stöd och försäkring under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning. Prata med din arbetsförmedlare om vad som gäller för dig.

Så här gör du för att söka:

Kontakta din arbetsförmedlare, eller kundtjänst för att diskutera möjligheterna för dig att gå en arbetsmarknadsutbildning. Det är Arbetsförmedlaren som bedömer om du kan få en arbetsmarknadsutbildning. Du kan också utgå från en självskattningsenkät inför samtalet med en arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar

Självskattningsenkäter

Arbetsförmedlingen på flera språk

 

Vuxenutbildning på naturbruksgymnasium

 • är en yrkesinriktad utbildning till yrken inom jord- och skogsbruk
 • kan vara från ett par månader upp till 2 år beroende på utbildning
 • kan du gå som vuxen när du vill utbilda dig i naturbruk
 • söker du via din hemkommun som också beslutar om du får gå
 • kan kräva olika förkunskaper beroende på utbildning
 • du kan söka studiestöd och studielån under din utbildning

Här hittar du utbildning på naturbruksgymnasium:

 

Yrkeshögskola

 • inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
 • utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
 • teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
 • utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
 • de allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiestöd och studielån

Här hittar du yrkeshögskoleprogram:

 

Folkhögskola

 • en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen.
 • utgår från dina egna behov, kunskaper och erfarenheter
 • bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner
 • stödjer verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
 • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
 • varje folkhögskola ansvarar för antagningen till sin skola och du söker direkt till aktuell skola. 

Här hittar du folkhögskolornas kurser och program:

 

Universitet och högskola

 • utbildningen är antingen 3 eller 5-årig
 • leder till kandidat- eller mastersexamen och ibland till en yrkesexamen
 • inom jord- och skogsbruk läser du på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • kräver att du har en gymnasieexamen och att du har ett antal poäng i engelska och svenska
 • söker du till i konkurrens med andra
 • du kan söka studiestöd och studielån under din utbildning

Här hittar du universitetsutbildning:

Jobb och utbildning inom de gröna näringarna

Jobb och utbildning

www.grona jobb.se kan du söka jobb inom de gröna näringarna. Det betyder jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark. Jobb som har med djur och natur att göra. Här kan du se exempel på olika jobb och vilken utbildning man behöver ha för att kunna få ett jobb.

 

Exempel på jobb och utbildning inom jordbruk:

Kort utbildning:

Praktiskt arbete under handledning på Lantbruksföretag.  Du utför enklare skötselarbete som djurskötsel, stängsling, reparation och underhållsarbete på maskiner och byggnader.

Folkhögskola

folkhögskolor finns hälsa-, miljö- och naturkurser för dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrott.

Gymnasieutbildning

Naturbruksgymnasium har spännande naturbruksutbildningar om djur, natur och teknik vid fler än 50 naturbruksskolor över hela landet. Det finns naturbruksutbildning för dig som ska välja till gymnasiet, och för dig som vill studera som vuxen. Efter naturbruksgymnasium kan du bland annat arbeta som traktorförare eller djurskötare. Som maskinförare kör du och utför service på jordbruksmaskiner. Som djurskötare ansvarar för djurens skötsel, utfodring och inom gårdsteknik.  Arbete som avbytare innebär att arbeta i djurstall när lantbrukaren är ledig. Avbytare anställs oftast av ett särskilt bemanningsföretag.

Universitetsutbildning:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kan du utbilda dig till agronom. Efter examen kan du arbeta som handläggare på någon myndighet som exempelvis Jordbruksverket eller någon av landets Länsstyrelser. Du kan också arbeta i lantbrukets organisationer som rådgivarorganisationen Hushållningssällskapet eller Lantmännenkoncernen. Du kan arbeta specialinriktat med jordbrukets växtodling, ekonomifrågor eller produktionsdjur.

 

Exempel på jobb och utbildning inom djuromsorg

Folkhögskola

folkhögskolor finns hälsa-, miljö- och naturkurser för dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrott.

Gymnaiseutbildning:

Naturbruksgymnasium har spännande naturbruksutbildningar om djur, natur och teknik vid fler än 50 naturbruksskolor över hela landet. Det finns naturbruksutbildning för dig som ska välja till gymnasiet, och för dig som vill studera som vuxen. Naturbruksgymnasiumutbildar både till hästskötare och till djurvårdare inom smådjur, det vill säga sällskapsdjur som hund och katt. Som hästskötare  tar du hand om hästars skötsel och utfodring, stängslar betesmark och ansvarar för djurens välmående . Som djurvårdare kan du arbeta på djursjukhus eller klinik med enklare uppgifter. Här jobbar du med sjuka djur men också efterföljande rehabilitering och förebyggande friskvård.

Universitetsutbildning:

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar både till veterinär och djursjukskötare. En veterinär jobbar med djurens vård och hälsa och botar och opererar sjuka och skadade djur. Djursjukskötare  är i Sverige ett legitimationsyrkes där du vårdar och rehabiliterar sjuka djur.

 

Exempel på jobb och utbildning inom natur och miljö

Folkhögskola:

På folkhögskolor finns kurser inom hälsa, miljö och natur för dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrott.

Gymnaiseutbildning :

Naturbruksgymnasium har spännande naturbruksutbildningar om djur, natur och teknik vid fler än 50 naturbruksskolor över hela landet. Det finns naturbruksutbildning för dig som ska välja till gymnasiet, och för dig som vill studera som vuxen. Naturbruksgymnasium utbildar jakt och viltvårdare som bland annat jobbar med att organisera jakt och stödutfodring och anlägga våtmarker. En naturguide jobbar med att guida turister i skog och fjäll.

En fiskodlare jobbar med att odla, mata, slakta och sälja fisk. Ibland även med förädling av fisken.

Universitetsutbildning: Som miljöspecialist, miljöhandläggare, miljösamordnare, miljöstrateg eller miljökoordinator jobbar du med bland annat miljö- och naturskydd. För att jobba med detta krävs att du har en universitetsutbildning i natur och miljö. En sådan utbildning kan du få på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

Exempel på jobb och utbildning inom livsmedel

Kort utbildning:

Som livsmedelsarbetare ingår du i produktionskedjan för olika livsmedel, t ex glass, såser och grönsaks- och köttprodukter. Det krävs att du går en kurs i livsmedelshygien.

Som barista är du expert på att göra gott kaffe  . Du utbildar dig på plats på jobbet eller via ett företag.

Ett köksbiträde hjälper till i köket med allt som ingår i matlagning. En servitör serverar och en husfru håller koll på hela hotellet; restaurang och hotellrum.

Kortare utbildningar inom livsmedel finns även på SLU/Meny och hos Eldrimmer.

Folkhögskola:

folkhögskolor finns kurser inom hälsa, miljö och natur för dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrot

Gymnasieutbildning:

Som processoperatör eller livsmedelsoperatör jobbar du med livsmedelsproduktionen i ett tillverkande företag. Dessa kan vara småskaliga men är ofta större med mycket teknisk utrustning.  Du kan också arbeta med mer hantverksmässig produktion inom exempelvis bageri.

Universitetsutbildning

Livsmedelsutbildningar finns på flera av landets universitet och också  på Sveriges lantbruksuniversitet  (SLU) med utbildning till bl.a. livsmedelsinspektör. En livsmedelsinspektör kontrollerar företag som arbetar med livsmedel. Du kan också arbeta med Kvalitetsfrågor eller som projektledare för utvecklingav livsmedelsprodukter, med markandsföring eller att säkra matens kvalitet. För att jobba med detta behöver du oftast en utbildning till livsmedelsagronom.

 

Exempel på jobb och utbildning inom Trädgård

Kort utbildning: Inom trädgårdsyrket finns stort behov av nya medarbetare. Som Golf- och grönyteskötare klipper du och sköter om golfbanan.

Som Trädgårdsarbetare rensar du ogräs, klipper gräs och planterar blommor. Du kan utbilda dig på Yrkesakademin.  

Folkhögskola:

folkhögskolor finns kurser inom hälsa, miljö och natur för dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrott.

Gymnasieutbildning:

Naturbruksgymnasium har spännande naturbruksutbildningar om djur, natur och teknik vid fler än 50 naturbruksskolor över hela landet. Det finns naturbruksutbildning för dig som ska välja till gymnasiet, och för dig som vill studera som vuxen. Trädgårdstekniker eller trädgårdsmästare odlar och sköter om växter i växthus och på friland. Du kan också jobba med anläggning av utemiljöer.

Parkarbetare arbetar med att sköta och anlägga utemiljöer såsom parker eller lekplatser. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer för människor att vistas i. Arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.

Universitetsutbildning

På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kan du utbilda dig till landskapsarkitekt som arbetar med kvalificerad planering av trädgårdar och stadsmiljö, eller trädgårdsingenjör som kan jobba med produktutveckling eller planering av trädgårds- och parkmiljöer.

 

Exempel på jobb och utbildning inom skog

Kort utbildning:

Som skogsvårdsarbetare röjer du skog och fäller träd med motorsåg.

Folkhögskola:

folkhögskolor finns kurser inom hälsa, miljö och kurser för dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrott.

Gymnasieutbildning:

Naturbruksgymnasium har spännande naturbruksutbildningar om djur, natur och teknik vid fler än 50 naturbruksskolor över hela landet. Det finns naturbruksutbildning för dig som ska välja till gymnasiet, och för dig som vill studera som vuxen.  På naturbruksgymnasium kan du utbilda dig till skogsarbetare som avverkar med motorsåg, röjer skog och förplanerar för skogsmaskiner eller skogsmaskinförare som fäller träd och transporetar ut dem ur skogen.

Universitetsutbildning:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,utbildar jägmästare och skogmästare. Som jägmästare kan du jobba med planering och rådgivning i skogsbruket. För dessa jobb krävs att du har en jägmästarutbildning. Som skogmästare kan du jobba som virkesköpare eller skogsinspektor  där du köper skog och virke av privata skogsägare. För detta jobb krävs att du har en skogsmästarutbildning.


Kontaktinformation