Menykörkort Livsmedelshygien

Senast ändrad: 02 mars 2023
Närbild på tre olikfärgade paprikor, en gul, en orange och en röd, foto.

En åtta timmars webbaserad basutbildning i livsmedelshygien för alla som hanterar livsmedel.

Kursen är utarbetad efter Livsmedelsverkets förslag på basutbildning i livsmedelshygien för personer som hanterar livsmedel (rapport 8, 2006).

Vad ingår i kursen?

Kunskapsområden:

  • Egenkontroll och HACCP
  • Hygien och renhållning
  • Matförgiftningar
  • Mikrobiologi
  • Lagar

Hur går det till?

Kursen är fristående, man startar när man vill och arbetar helt på egen hand. Den tar ca 8 timmar och kan genomföras antingen i flera delar eller i ett sträck. Den består av eget arbete via Internet, och avslutas med ett interaktivt slutquiz med frågor som täcker de olika kunskapsområdena.

Kursinnehållet bygger på verklighetsbaserade fall i olika livsmedelsmiljöer, och teoriavsnitten varvas med quizzar.

Vem vänder sig kursen till?

Detta är en grundkurs som alla på livsmedelsföretaget bör gå och en lämplig bas för den som skall utbildas inom kontrollsystemet HACCP (hazard analysis critical control points). Inga förkunskaper krävs.

Vad kostar det och hur anmäler man sig?

Menykörkort livsmedelshygien kostar 1.900:-/person (exkl. moms).
Godkänd kurs ger kursintyg, som kommer via mail.

I kursavgiften ingår tre försök på slutquizzet. Det finns möjlighet att anmäla sig till nytt slutquiz och få tre nya försök, om detta skulle behövas. Ett nytt slutquiz kostar 750:- (exkl. moms). Maila till menyanmalan@slu.se för att anmäla dig till nytt slutquiz.

Lärcentrum

Om din egen dator eller uppkoppling inte räcker till kan du ta kontakt med ditt närmaste lärcentrum. De erbjuder en öppen studiemiljö i din kommun. Länk till lärcentra finner du här.

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om kursintyg, avtal eller faktura? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Fakta:

Kraven på en god hygien i livsmedelsbranschen är hög och blir desto högre i och med Livsmedelsverkets rekommendationer om mer enhetliga hygienutbildningar. I SLU Menys webbaserade kurs arbetar du interaktivt och kan under kursens gång själv se att du tagit till sig den nya kunskapen.