Skötsel av mink - webbkurs

Senast ändrad: 02 maj 2022

SLU erbjuder en kurs i minkhållning enligt beslut från Jordbruksverket. Efter godkänd kurs erhåller deltagaren ett diplom för uppvisande vid myndighetskontroll.

Kursen är på distans, dvs du får inloggning till kursen, läser teori, gör delprov och inlämningsuppgift. Slutligen gör du ett prov där du bokar en prov-vakt. Mer instruktioner till kursen får du när du anmäler dig och loggar in på kursen.

Kursen är även godkänd för att kunna ansöka om kompetensbevis för slakt. För att även få ett diplom gällande slakt ska man göra ett separat slutprov.

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och hållande av pälsdjur: SJVFS 2013:16, L103, §6

Slaktförordningen: EG 1099/2009

Kurskostnad
Medlem i Svensk Mink: 2500 kr (exkl moms)
Ej medlem i Svensk Mink: 5000 kr (exkl moms)

Om du går kursen som privatperson, skriv ditt namn i företagsnamn-rutan.

Om du går kursen som privatperson, skriv ditt personnummer organisationsnummer-rutan.

Är du medlem i Svensk Mink?

Anmälan innebär att du tecknar ett kursavtal.
Läs igenom villkoren kursen du anmäler dig till innan du godkänner avtalet: Avtalsvillkor 

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Hanna Lindqvist Projektledare vid Ortskansli Skara; Uppdragsverksamhet                                                        
Telefon: 0511-67125, 0730-367780
E-post: hanna.lindqvist@slu.se