Avtal

Senast ändrad: 14 mars 2024

Nedan finner du avtalsvillkoren för kursen Skötsel av mink - webbkurs.

Tillgång till digitalt kursmaterial.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte överlåtas. Endast på avtalet angivna kursdeltagare äger rätt att för sina egna studier använda det digitala kursmaterialet som SLU ställer till förfogande i kursen

Kursdeltagare ges tillgång till det lösenordsskyddade kursmaterialet via internet under minst 6 månader.

DISA-modulerna (Djuromsorg i samband med slakt och annan avlivning) är tillgängliga för alla och är inte lösenordsskyddade; disa.slu.se

Tidsmässiga förutsättningar

Kursen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kravet för utbildning i uppfödning och skötsel av aktuella pälsdjur enligt SJVFS 2013:16. Utbildningen omfattar minst 30 lektionstimmar. Efter att ha blivit godkänd får kursdeltagaren ett intyg av kursledaren på genomgången kurs.

För att uppfylla kraven på kursen krävs obligatorisk genomgång av webbföreläsning, delprov samt en del självstudier. Efter genomgången teorimateral ska ett godkänt teoretiskt slutprov göras. Det räcker med godkänt och ingen graderad bedömning görs.

Behov av teknik

Medverkan i denna kurs förutsätter att man har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Fakturering

Fakturering görs när du har godkänt avtalet på anmälan och fyllt i dina uppgifter. Faktura kommer med post inom två veckor, 30 dagars kredit tillämpas. Överträdelse av dessa villkor innebär att kursintyget inte utfärdas.


Kontaktinformation