Uppdragsutbildning i sportmedicin och rehabilitering

Senast ändrad: 06 september 2021

Målgruppen är veterinärer och godkända leg. sjukgymnaster/fysioterapeuter, samt sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Mål
Att erbjuda deltagarna fördjupning och breddning av sina basteoretiska kunskaper och tillämpad färdighetsträning i funktionsbedömning och behandlingsplanering i sportmedicin och rehabilitering inom yrkesrollen.

Innehåll
Inom utbildningen erbjuds sammanlagt 10 delkurser som totalt omfattar 30 hp, varav 5 kurser har inriktning häst och 5 kurser har inriktning smådjur. Man kan välja att delta enbart i de kurser som har inriktning häst, eller hund och katt. Man kan välja enstaka kurser, men det rekommenderas att inom varje djurslag följa den kronologiska ordningen eftersom varje delkurs förbereder för efterföljande kurser.

Sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård måste läsa samtliga delkurser.

Inom varje delkurs ges föreläsningar/praktiska övningar på SLUs campus i Uppsala under 3-5 dagar. Journal clubs kommer under respektive delkursperiod att genomföras på distans över internet. Examination sker som webtentamen efter varje delkurs.

Plats
Ultuna, Uppsala och webbaserat.

Tid
27 mars 2020 - dec 2021. Omfattning sammanlagt 30 hp.

Datum och avgifter (exkl moms) för separata delkurser:
(Detaljerade kursbeskrivningar kommer länkas hit under januari)

27-29 mars 2020: Klinisk träningslära för häst, 3.0 hp; 22 900 kr

Innehåll: Träningsfysiologi, nutrition, muskelfysiologi, kardiologi, respiration, metabola syndromet, inflammation, smärta, ledpatologi.

Föreläsare: Johan Bröjer, PhD, DACVIM; Stina Ekman, PhD, Professor, DECVP; Pia Haubro, PhD, Professor; Anna Jansson, PhD, Professor; Katarina Nostell, PhD; Miia Riihimäki, PhD; Eva Skiöldebrand, PhD, Professor.

26-30 maj 2020: Manuell klinisk undersökning av rörelsesystemet, häst, 2.5 hp; 27 400 kr

Innehåll: Manuell undersökningsteknik, tillämpad anatomi, biomekanik, topografisk anatomi med artrologi, osteologi, myologi och neuroanatomi. Praktisk träning på undervisningshästar samt preparatövningar (hel häst samt delar av preparat).

Föreläsare: Sarah S le Jeune, DACVSMR, DACVS/DECVS, CVA, CertVetChiro; UC Davis, USA; Emma Persson Sjödin, doktorand; Marie Rhodin, PhD, DECVSMR/ACVSMR; Elin Hernlund, PhD, resident.

18-20 september 2020: Klinisk rörelseanalys, häst, 2.5 hp; 23 000 kr

Innehåll: Teori, demonstrationer och övningar i rörelseanalys.

Lärare: Marie Rhodin, PhD, DECVSMR/ACVSMR; Elin Hernlund, PhD, resident; Karin Holm Forsström, PhD, Specialist hästens sjukdomar; Cajsa Ericson, MSc, PT; Emma Persson Sjödin, doktorand

9-11 oktober 2020: Ortopedi och neurologi, häst, 3.0 hp; 22 400 kr

Lärare: Maarten Oosterlinck, PhD, DECVSMR, DECVS, University of Ghent, BE; Emil Olsen, PhD, DACVIM; Ove Wattle, PhD.

20-22 november 2020: Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, häst, 2.5 hp; 23 400 kr

Innehåll: Teori, praktiska demonstrationer och handledda övningar med undervisningshästar.

Lärare: Nicole Rombach, PhD, APM (ITEC), MEEBW, CCBW, PG AM; Cajsa Ericson, MSc, PT ; Anna Bergh, PhD, DECVSMR, PT.

Våren 2021: Klinisk träningslära för hund och katt, 3.0 hp; 20 500 kr

Våren 2021: Manuell klinisk undersökning av rörelsesystemet, hund och katt, 2.5 hp; 27 100 kr

Våren 2021: Klinisk rörelseanalys, hund och katt, 2.5 hp; 24 800 kr

Hösten 2021: Ortopedi och neurologi, hund och katt, 3.0 hp; 21 200 kr

Hösten 2021: Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, hund och katt, 2.5 hp; 23 400 kr

 

Avgift

För de enstaka kurserna se pris ovan.

30 hp-kursen: pris 236 100 kr, exkl. moms. Gäller för sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Avtal tecknas för hela 30 hp-kursen men man kan avtala om att betala de separata delkurserna efterhand under de två åren. Observera att Introduktionskurs 10 hp tillkommer.

Intresseanmälan

INGA NYA ANMÄLNINGAR TAS EMOT FÖR NÄRVARANDE.

Uppdragsutbildning
Denna tilläggsutbildningen genomförs som en uppdragsutbildning, se information om uppdragsutbildning.


Kontaktinformation

Pia Gustås
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671358
E-post: pia.gustas@slu.se