SLU:s alumnnätverk

Senast ändrad: 10 juni 2024

SLU:s alumnnätverk ger dig möjligheten att hålla kontakten med studiekamrater och SLU, samt utöka ditt professionella och sociala nätverk.

Vi är i process att byta system för alumnnätverket. Du som redan är med i alumnnätverket kommer fortsatt få information från oss som vanligt. Om du har bytt e-postadress, kontakta oss så uppdaterar vi det.

Du som ännu inte är med får gärna anmäla dig till vår e-postlista för att få information om kommande aktiviteter och nyheter, samt uppdatering om när systemet är redo att ta emot anmälningar till alumnnätverket.

Temporär anmälan till alumnnätverket

Språkval
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Relaterade sidor: