Årets SLU-alumn

Senast ändrad: 06 februari 2024
Anna Richert får priset som årets SLU-alumn 2023. Foto: Johan Wahlgren.

Utmärkelsen delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär eller viktig insats inom sitt område, någon som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. En jury med representanter från SLU, samt en tidigare utnämnd årets alumn, utser en vinnare bland de nominerade.

Nominering för Årets SLU-alumn 2024

Nomineringen för 2024 är nu stängd. Vinnaren tillkännages i mars 2024.

Information om utmärkelsen och kriterier för nominering.

 

Tidigare pristagare

2023 - Anna Richert

AnnaRichertÅA2023-JohanWahlgren.jpg

Foto: Johan Wahlgren

Anna Richert tog sin examen från hortonomprogrammet vid SLU 1997 och har ofta samarbetat med SLU inom olika områden under sin karriär. Anna har ansvarat för matfrågor på Världsnaturfonden sedan 2014 och är en av Sveriges främsta matexperter. Hon har en stark drivkraft och ett genuint engagemang för att åstadkomma ett mer hållbart livsmedelssystem

She has a strong driving force and has a genuine commitment to achieve a more sustainable food system. In her commitment, she translates research into comprehensible activities. 

Nyhetsartikel

Prisutdelning, föreläsning och dialog skedde på Campus Ultuna den 20 september 2023.

Inspelning av prisutdelning och föreläsning

Jury’s motivation

Anna Richert har gjort en enastående karriär som specialist inom hållbara matsystem. Hon har gjort ett stort avtryck genom att på ett pedagogiskt sätt lyfta komplexa frågor kring mat och miljö, alltid utifrån vetenskaplig stringens, pragmatism och med stor ödmjukhet inför olika målkonflikter. I sitt genuina engagemang för att åstadkomma ett mer hållbart matsystem omsätter hon forskning i konkret verksamhet. Anna bidrar till att svenska konsumenter i dag enklare kan göra medvetna och hållbara matval.

2022 - Annika Bergman

ÅA2022AnnikaBergman-Ingress300.jpg
Fotograf: Mårten Svensson

Annika Bergman tog lantmästarexamen vid SLU 1992. Idag är Annika vd för Hushållningssällskapet Halland och har en stark drivkraft när det gäller de gröna näringarna. 

Länk till nyheten

Prisutelning ägde rum på Campus Alnarp den 14 september 2022.

Inspelning av prisutdelning och föreläsning (öppnas i SLU Play)

Juryns motivering till Årets SLU-alumn 2022

Annika Bergman är en sann förebild genom sitt outtröttliga engagemang i de gröna näringarna. Annika tvekar inte att göra sin röst hörd i viktiga frågor. Genom att dela med sig av sin gedigna erfarenhet av företagsledning och utveckling har hon lyft ledarskapsfrågor till glädje och nytta för många. Annika andas och lever för de gröna näringarna, och framförallt, hon gör skillnad.

2021 - Tove Fall

Årets alumn 2021 Tove Fall. Foto: Göran Ekeberg

Fotograf: Göran Ekeberg

Tove Fall får utmärkelsen bland annat för sitt bidrag till forskningen kring Covid-19.

Tove Fall har under coronapandemin trätt fram i media som en mycket kompetent och förtroendegivande företrädare för sitt vetenskapsområde, molekylär epidemiologi. Hennes kloka ord och förmåga att begripligt förmedla kunskap är en stor tillgång i kampen mot covid-19 i Sverige.

Hennes kompetens och mediala medverkan gagnar SLU då det tydliggör att en utbildning från SLU bidrar till positiva effekter i samhällsdebatten och bättre hälsa hos både människor och djur.

Tove Fall tog veterinärexamen från SLU 2005 och disputerade på SLU 2009. Hon är professor i molekylär epidemiologi och ställföreträdande prefekt på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. 

Inspelning från prisutdelning och föreläsning den 15 september 2021 (öppnas i SLU Play i ett nytt fönster).

I samband med tillkännagivandet fick Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan och miljöanalys, möjlighet att ställa några frågor till Tove om hennes tid på SLU och viktiga insatser inom forskningen. 
Inspelning av samtalet (öppnas i SLU:s YouTubekanal).

2019 - Svante Axelsson

Årets SLU-alumn 2019 Svante Axelsson. Fotograf: Oskar Omne
Fotograf: Oskar Omne

Svante Axelsson tilldelas utmärkelsen Årets SLU Alumn 2019 för sin tid som en stark och drivande generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, inspirerande författare och debattör. Han var också en mycket uppskattad lärare vid SLU. I sitt arbete som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige leder Svante arbetet med att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer, med imponerande framgång. Svante är en inspirerande förebild för SLU:s studenter och alumner med sin starka drivkraft för hållbarhetsfrågor, och har gjort en framstående karriär inom sitt område.

Svante Axelsson tog agronomexamen från SLU 1988. Innan uppdraget på Fosilfritt Sverige var han generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen i 16 år, där han var med och ändrade föreningens tonalitet och fokus - från problem till lösningar.

Inspelning av prisutdelning och föreläsning den 9 september 2020 (öppnas i nytt fönster):

 

 

2018 - Elin Olofsson

Årets SLU-alumn 2018 Elin Olofsson. Fotograf: Per-Anders Sjöquist, SCA.
Fotograf: Per-Anders Sjöquist, SCA

Elin Olofsson tilldelades priset Årets SLU-alumn 2018 då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU.

Elin Olofsson har jägmästarexamen från SLU, och har sedan examen 2010 jobbat i olika roller på SCA Skog i Umeå, alla med kopplingar till virkesköp och marknad.

I slutet av 2017 tog hon tillsammans med några andra i skogsbranschen initiativ till hashtaggen #slutavverkat. Under hashtaggen har över 120 berättelser om sexuella trakasserier, härskartekniker och diskriminering samlats från anställda inom skogsbranschen, men också från studenter och anställda vid SLU. Uppropet gav också stöd åt ett öppet brev riktat till SLU och hela skogsnäringen, som Elin och flera studenter vid SLU stod bakom, med krav på handling.

Årets Alumn Elin Olofson och Karin Holmgren, SLU Prorektor. Fotograf: Johan Wahlgren.
Prisutdelning 29 maj 2019
Elin Olofsson och Prorektor Karin Holmgren
Fotograf: Johan Wahlgren

 

2017 - Johan Rockström

Årets SLU-alumn 2017 Johan Rockström. Foto: M. Axelsson, Azote.
Fotograf: M. Axelsson, Azote

Johan Rockström fick utmärkelsen Årets SLU-alumn 2017 för sitt omfattande engagemang inom globala miljö- och hållbarhetsfrågor.

Johan tog mark- växtagronomexamen vid SLU 1991. Han är professor i miljövetenskap och chef för Stockholms Resilienscenter (SRC) vid Stockholms universitet. 

Tillsammans med forskare vid SRC, har Johan tagit fram konceptet planetens gränser som publicerades i tidskriften Nature 2009. Det är ett vetenskapligt ramverk som utgår ifrån att det finns nio olika miljöproblem som alla har ett eget gränsvärde. Om något av dessa överskrids kan det leda till mycket stora miljöeffekter på grund av de tröskeleffekter som uppstår. Ramverket används för att hjälpa regeringar, internationella organisationer och företag som arbetar med hållbarhetsfrågor.

2013 - Olle Forshed

Årets SLU-alumn 2013 Olle Forshed. Foto: Saga Sandin, WWF.
Fotograf: Saga Sandin, WWF

Olle Forshed tilldelades priset Årets SLU-alumn 2013 med motiveringen: "Han är en inspirerande förebild för dagens och framtidens studenter. Han har i hög grad bidragit till att utveckla kunskapen om hur människan kan nyttja biologiska naturresurser på ett hållbart sätt, och på så sätt bidragit till god livskvalitet och hållbar tillväxt."

Olle Forshed utbildade sig till jägmästare vid SLU, där han också fick sin forskarutbildning. Han disputerade 2006 med en avhandling om skonsamt regnskogsbruk. Sedan 2010 arbetar han vid Världsnaturfonden WWF, där han är talesperson i frågor om regnskog och tropiskt skogsbruk.