Information om Årets SLU-alumn

Senast ändrad: 06 februari 2024

Utmärkelsen Årets SLU-alumn delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär eller viktig insats inom sitt område.

Nominering

En nominering kan lämnas in av vem som helst som känner en anknything till SLU. Nomineringsperioden för Årets SLU-alumn 2024 är stängd. Vinnaren tillkännages i mars 2024.

Vem kan få utmärkelsen?

Generella kriterier för alla nominerade:

 • Den nominerade har en examen från SLU.
 • Den nominerade skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.
 • Den nominerade är en förebild för nuvarande och nästa generations SLU-studenter, lärare, forskare och anställda.
 • Den nominerade är inte anställd vid SLU.

Utöver de generella kriterierna, ska den nominerade uppfylla minst ett av följande kriterier:

 • Den nominerade har gjort en framstående karriär.
 • Den nominerade har gjort en framstående insats inom sitt område.
 • Den nominerade har gjort något som gagnar SLU.

I övrigt förväntas alumnen delta vid en ceremoni i början av höstterminen av innevarande år för att ta emot sitt pris och för att hålla en föreläsning om sitt arbete och sin karriär sedan studierna vid SLU.

Jury/nomineringskommitté

Årets SLU-alumn 2024 utses av en jury sammansatt av följande personer:

 • SLU:s prorektor
 • SLU:s kommunikationschef
 • Representant från SLU:s utbildningsnämnd
 • SLUSS-representant
 • Årets SLU-alumn 2023