Donation till SLU och UDS från Priya Sawhney

Senast ändrad: 27 oktober 2021

Priya Sawhney har ännu en gång visat sin generositet mot fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Universitetsdjursjukhuset (UDS) när hon nu donerar ytterligare 60 000 kr.

Hennes motivering är att då hundar lever längre idag, finns ett allt större behov av att kunskap från den senaste forskningen finns tillgänglig för patienter och där har SLU och UDS är särställning genom deras unika mix av forskning och teoretisk kunskap kombinerad med stark praktisk kompetens, vilket hon vill främja.

Från vänster: professor Jens Häggström, universitetslektor Annika Bergström och professor Henrik Rönnberg.

Donationen består av tre delar som ges till följande tre områden:

  • 20 000 kr till forskning inom kardiologi till professor Jens Häggström för att ära Priyas mor, Dipika Sawhney
  • 20 000 kr för ett studentprojekt relaterat till kvalitet i omvårdnad inom kirurgisk veterinärmedicin till universitetslektor Annika Bergström för att ära en veterinärkirurg och personlig vän till Priya, Lennart Sjöström
  • 20 000 kr till forskning inom onkologi till professor Henrik Rönnberg för att ära Priyas mormor, Usha Kapur

SLU och dess forskare är mycket glada och tacksamma för donationen.

Priya Sawhnneys egen hund Khille, 12,5 år.


Kontaktinformation