Din gåva gör skillnad

Senast ändrad: 19 december 2023

Vi välkomnar ditt stöd till SLU:s utbildning och forskning. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Exempel på mottagna donationer:

 


Kontaktinformation

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33