Ultunaringen

Senast ändrad: 28 september 2023
Ultunaringen, broschyrens omslag. Skärmklipp.

Ultunaringen är en markerad historisk led genom natur och kultur på Ultuna i Uppsala. Här intill ser du en bild på broschyren som kan lotsa dig runt på den historiska vandringen runt Ultuna.

Ladda ner en en pdf-fil av broschyren (32 sid.) genom att klicka på länken här nedan. Den ger en fullständig beskrivning av vandringsleden inklusive karta. Broschyren finns i begränsad tryckt upplaga i Servicecenter i Ulls hus på Ultuna.

Karta och informationspunkter

Några praktiska tips

Ultunaringen är cirka 3 km lång. I maklig promenadtakt tar turen cirka 2 timmar. Framkomligheten är god även för rörelsehindrade.