Ny sökning
BI1306

Produktion och förädling av frukt, bär och vin


  • Förutsättningar, ur ett ekonomiskt och socialt uthålligt perspektiv, för produktion av vindruvor, frukt och bär på friland, i tunnel och i växthus vid kallare klimat.  • Odlingsbetingelser (klimat samt växtmaterial) som lämpar sig för produktion av vindruvor, frukt och bär samt hur betingelserna kan modifieras med odlingsteknik.  • Pomologi över de vanligaste producerade frukterna i Sverige.  • Genomgång av olika produktionsinriktningar.  • Produktionsplanering för frukt-, bär- och vinproduktion samt analys av produktionsplanen, riskbedömning och åtgärder.  • Seminarier över viktiga frågeställningar ur hållbarhets, ekonomiskt och socialt perspektiv inom frukt-, bär- och vinproduktion.  • Tillämpad vidareförädling av frukt, bär och vindruvor.
Schemalagda övningar, exkursioner och seminarier är obligatoriska.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1306

Läsåret 2023/2024

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10269)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10310)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10150)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10146)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10292)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306-10133)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Författare: Westwood Melvin N
**Temperate-Zone Pomology physiology and culture, Third edition
****ISBN: **978-1-60469-070-5
Baslitteratur

**Författare: **Tahir Ibrahim
**Fruktodling och efterskördbehandling
****Länk: **http://www2.jordbruksverket.se/download/18.ac526c214a28250ac22dd94/1418032170638/ovr331.pdf
**ISBN: **978-91-86417-88-8

**Författare: Creasy Glen L and Creasy **Leroy L
**Grapes
****Länk: **https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2018/20183233432.pdf
**ISBN: **9781786391377

**Författare: ** Barney Danny L
**Commercial red raspberry production
****Länk: **https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/pnw598.pdf
**ISBN: **PNW 598 October 2007

**Författare: Handcock **James F
**Strawberries
****ISBN: **0-85199-339-7
**Kommentar: **det finns en nyare upplaga av denna bok också från år 2020, men det är inte säkert att den kommer att finnas på biblioteket inför kursstart.

**Författare: ** Funt Richard C and Hall Harvey K
**Raspberries
****Länk: **https://www.cabdirect.org/cabdirect/FullTextPDF/2013/20133131748.pdf
**ISBN: **978-1-84593-791-1

**Författare: ** Retamales Jorge B and Hancock James F
**Blueberries
****Länk: **https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2018/20183218043.pdf
**ISBN: **978-1-78064-726-5

Författare: Husaini Amjad M and Neri Davide
**Strawberry - Growth, development and diseases
****Länk: **https://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2016/20163346597.pdf
**ISBN: **978-1-78064-633-3
**Kommentar: **I denna bok är det främst kap 1, 7,8, 9 och 14 som ingår i kursen.

**Pomologi - äpple
****Länk: **http://appelappen.nordiskamuseet.se/start/#/tab/mer/429
**Författare: **Nordiska museet
**Kommentar: **Det finns även en app att ladda ner på denna hemmasida.

Författare: Inger Hjalmarson Inger2020
Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens kolnarkivsvärdar rekommenderar. Till pomologin framförallt sid 10-13
ISBN: 978-91-576-9682-3
Finnas att beställa på: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/publikationer/bocker/aldre-applesorter-for-dagens-tradgardar/

Författare: Hjalmarsson Inger 2022
Älskade jordgubbar – Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken
ISBN: 978-91-576-9912-1

**Författare: **Keller Markus 2020
**The science of Grapevines
****Länk: **https://www.sciencedirect.com/book/9780128163658/the-science-of-grapevines

**Författare: ** Skelton Stephen 2009
**An introduction to commercial grape growing for wine production
****ISBN: **9780951470329

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi
Kurskod: BI1306 Anmälningskod: SLU-10008 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%