Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar.

Senast ändrad: 14 december 2023
Bokomslag "Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar."

Boken porträtterar 75 mandatsorter som odlas och bevaras i de lokala klonarkiven. Det är Nationella genbankens klonarkivsvärdar som har valt ut sorterna och som är bokens huvudförfattare. Bland de porträtterade sorterna finns svenska lokalsorter, sorter framtagna av svensk växtförädling och utländska sorter med svensk odlingstradition. Boken vänder sig till dig som är intresserad av äpplesorter, deras mångfald och bevarande.

De 75 äpplesorterna porträtteras i bild och text med en sort per uppslag. För varje sort ges en kort historik och en pomologisk beskrivning som bland annat innefattar fruktens kännetecken, smak och mognadstid. Det finns även tips om sorternas användning. Somliga är godast att äta direkt, andra är mer lämpade att användas i hushållet. Åter andra passar utmärkt till julens kransar och granar. Listan av sortporträtt omfattar alltifrån svenska klassiker som ’Sävstaholm’ och ’Åkerö’ till mindre kända sorter som ’Dottevik-Inga’ och ’Snilsäpple’. Merparten av sorterna som porträtteras är svenska lokalsorter. En lista över sorterna finns här…..

Förutom sortporträtten innehåller boken även några kortfattade inledande avsnitt som bland annat redogör för hur det nationella bevarande av fruktsorter är organiserat och vilken roll de lokala klonarkiven har. Boken är ett samarbete mellan klonarkivsvärdarna och redaktören genbankskurator Inger Hjalmarsson vid SLU i Alnarp.

Häftad, A5-format. 175 sidor. ISBN 9789157696823.

Fakta:

Beställ boken från Nationella genbanken. Boken kostar 150:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se. Betalning görs mot faktura eller med swish. Ange önskat betalsätt i beställningen (instruktioner om betalning via swish kommer i svarsmejl). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen ange organisationsnummer i mejlet. 

Boken finns också att köpa via nätbokhandlare.

Recensionsex av boken kan beställas via nationellagenbanken@slu.se.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92