Ny sökning
BI1309

Hortikulturella system och framtida utmaningar

Detta är en introduktionskurs till högre studier i hortikultur. Här får du en inblick i den globala omfattningen och vilken roll hortikulturen spelar i världen.Upplägget är att varje vecka har 1-2 teman. Oftast inleds veckan med en kortare föreläsning/work shop som introduktion till någon form av projektarbete som redovisas muntligt eller skriftligt i slutet på veckan. Kursen tar upp alla delar i kedjan från växtförädling och uppförökning av växtmaterial via växtskydd, växtanvändning och växtfysiologi till handel och produktkvalitet. Fokus är på hållbara system och hur hortikulturen kan bidra till uppfyllelse av FNs globala miljömål.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1309-10154 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1309

Läsåret 2023/2024

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10161)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10134)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10140)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2019/2020

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10079)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hortikulturella system och framtida utmaningar (BI1309-10018)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Grade criteria BI1309 Horticultural Systems and Future Challenges, 15.0 credits, 2020

On completion of the course, the student should be able to:

- give an account of the extent and structure of horticultural value chains in a global context.

- identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios.

- analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems.

- present a topic, relevant to the course, in a scientifically and critically reflective manner.

Outcome 1.

Give an account of the extent and structure of horticultural value chains in a global context.

Grade 3

To be able to describe the extent and structure of horticultural value chains in a global context

Grade 4

To be able to give an account for, compare and analyze the extent and structure of horticultural value chains in a global context

Grade 5

To be able to give an account for, compare, analyze and validate the extent and structure of horticultural value chains in a global context

Outcome 2.

Identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios

Grade 3

To be able to identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios.

Grade 4

To be able to identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios and analyze the consequences

Grade 5

To be able to identify horticultural challenges and suggest solutions based on plausible future scenarios and analyze and validate the consequences

Outcome 3.

Analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems.

Grade 3.

To be able to analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems

Grade 4.

To be able to analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems and suggest solutions

Grade 5.

To be able to analyse and evaluate consequences due to introduction of new crops and production systems and suggest solutions and ways to validate the effects.

Outcome 4.

Present a topic, relevant to the course, in a scientifically and critically reflective manner

No grading.

Litteraturlista

  1. Literature list BI 1309 2020 Kommentar: The literature list for 2020 is in Canvas.
  2. Literature list 2019 06 20 [Literature list 2019 06 20] (https://slunik.slu.se/kursfiler/BI1309/10079.1920/Lit_list_BI1309_2019_06_20.docx)1) Science and the Garden: The Scientific Basis of Horticultural Practice Författare: Ingram,Vince-Prue & Gregory ISBN: 9781118778432 Kommentar: 392 pages, 3rd edition. 2015. Wiley-Blackwell

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1309 Anmälningskod: SLU-10154 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%