Ny sökning
BI1381

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi

Detta är en fortsättningskurs om svamp för dig som vill lära dig mer om svamparnas artmångfald, biologi och deras betydelser i naturen och för oss människor. Du behöver ha läst en grundkurs i mykologi eller motsvarande för att vara behörig. Kursen ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, eller på olika sätt i ditt arbete kan nytta av eller vill jobba med svampkunskap, t.ex. som lärare, inom naturvård eller medicin, eller bli svampkonsulent.

I kursen ingår artbestämning, mikroskopering, en bred översikt av forskningens ökande insikter om svampars släktskap, förekomster och betydelser för olika processer i naturen, samt att du fördjupar ditt svampintresse med ett eget arbete. Kursen har två obligatoriska träffar, tre dagar på Billingen i september och en helg i Uppsala i januari.

Mer information hittar du här https://www.slu.se/svampkunskap

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1381-10055 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1381

Läsåret 2023/2024

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi (BI1381-10319)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi (BI1381-10239)

2022-08-29 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier

På kursen ges bara godkänt eller underkänt.

För godkänd kurs krävs

  • Närvaro på de två kursträffarna
  • Godkänt eget arbete och opponering (skriftligt och muntlig presentation)
  • Godkänd hemtentamen (fodras 60%)

Meddela kursledningen i god tid om du av någon anledning är förhindrad från att delta i obligatoriska kursmoment eller blir förhindrad från att lämna in obligatoriska uppgifter i tid. Om det finns särskilda skäl kan kompletterande uppgifter ersätta obligatoriska moment.

Litteraturlista

  1. State of the World´s fungi Författare: 100 talet forskare (2018) [State of the World´s fungi] (https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf) Kommentar: På engelska. Ny populärvetenskaplig översikt över modern mykologi. Kursens egna inläsning baseras på denna bok. Finns inte som tryckt at köpa utan laddas ner gratis här: https://stateoftheworldsfungi.org/2018/reports/SOTWFungi_2018_Full_Report.pdf
  2. Svampar i Sverige Författare: Bo Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson (Bonnier Fakta 2013). Kommentar: Mycket bra svampbok med ett bra introduktionskapitel.
  3. Svampar - en fälthandbok Författare: Ryman, Svengunnar Stenströms bokförlag (1992) Kommentar: Klassisk och den bästa mer omfattande fälthandbok för svamp i Sverige. Omfattar 1500 arter.
  4. Svamp under mikroskopet – en handledning vid studiet av storsvampar Författare: Jan Nilsson, (2016) Mykologiska publikationer 7, Sveriges Mykologiska Förening Kommentar: Utmärkt introduktion till att mikroskopera svamp. Köps från Sveriges Mykologiska Förening. (www.svampar.se). Pris: 150 kr
  5. Fungi of Temperate Europe 1+2, bestämningshjulet för svampar Författare: Thomas Laessoe & Jens H Petersen. 2019. Princeton UNiversity Kommentar: I kursen ingår bestämningsnyckeln, svampehjulet, men inte böckerna. ett kompendium med detta nydanande sätt att bestämma svampar ingår i kursen och delas ut vid träfff en på Billingen. Kan också laddas ner här (engelsk version): http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf
  6. Another Kingdom – the Amazing World of Fungi 2010. Författare: Lynne Boddy och Max Coleman (ed). (Royal Botanical Garden Edinburgh Kommentar: Ingår som kursbok på grundkursen. Ger en bra och bred populärvetenskaplig översikt. t Finns att köpa vid kursstart. ca 160 kr.
  7. The Kingdom of Fungi Författare: Jens H Petersen. 2013. Kommentar: Bra bildmässig genomgång av svampriket. Mycket vackra och illustrativa bilder. Kortfattad uppdaterad populärvetenskaplig text. Framförallt en coffeetable-bok, att bläddra och bli inspirerad av.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1381 Anmälningskod: SLU-10055 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 25%