Ny sökning
BI1396

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv

I kursen behandlas och diskuteras kring biologiska/ekologiska, miljömässiga, klimatmässiga, tekniska, ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för globalt hållbar (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) produktion av livsmedel och bioenergi. Även företagande och handel med varor och tjänster behandlas. Kursen innefattar:


• Biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för jordbruksproduktion i olika delar av världen


• Viktigaste kännetecknande faktorer inom produktionssystem i olika delar av världen


• Genomgång av den aktuella situationen för jordbruket och jordbrukarna i olika delar av världen


• Globala klimat och miljöeffekter, t.ex. vattenhushållning, växthusgaser och erosion


• Internationell jordbruks- och hortikulturell politik och handel


• Livsmedelskonsumtion i olika länder ur ett hållbarhetsperspektiv


Kursen består av föreläsningar/diskussioner, fallstudier i grupp och projektarbeten. Kursintroduktionen, introduktionen och redovisningen av grupp- och individuella projektarbeten, samt lässeminarier, forskningspresentationsdagen och eventuella exkursioner är obligatoriska moment.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1396

Läsåret 2023/2024

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv (BI1396-30226)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv (BI1396-30270)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv (BI1396-30143)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Course literature BI1396 Sustainable production systems in a global perspective

Literature marked with * will be available on the course web pages (Canvas)

Compulsory literature

Books

Martiin, C., 2013. The world of agricultural economics: an introduction. Routledge textbooks in environmental and agricultural economics, 8. London: Routledge.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=1170349

Reading instructions:

Background knowledge (chapters 1, 2, 10, 11, 12, 20 and 21)

Mechanization lecture (chapters 3, 5, 17 and 18)

Production chain assignment (chapters 4, 13-16)

Comparing regions assignment (chapters 6-9)

Farm e-case assignment (chapters 17-19)

Individual assignment (chapter 19)

Morse, S., 2010. Sustainability. A biological perspective. Cambridge: Cambridge University press.

http://site.ebrary.com/lib/slub/docDetail.action?docID=10399273

Reading instructions: Read chapter 5.

Articles, reports

Cordell, D., Drangert, J.-O. and White, S., 2009. The story of phosphorus: Global food security and food for thought. Global Environmental Change 19: 292–305. *

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009

FAO, 2013. *SAFA Guidelines, *Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems. Version3.0. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/284657/

FAO, 2014. Sustainability pathways, 12 issue fact sheets. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/nr/sustainability/fact-sheets/en/

* FAO, 2009. High-level expert forum – how to feed the world in 2050. Food and agriculture organization, Rome.

* FAO, 2010. “Climate-Smart” Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. Food and agriculture organization, Rome.

* Foley, J.A. et al, 2011. Solutions for a cultivated planet. Nature 478, 337-342. https://www.nature.com/articles/nature10452

* Rockström J. et al, 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461: 472-475 ( 4 pages) https://www.nature.com/articles/461472a

* Steffen W. et al, 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347: 736-+. https://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855

* Lalasz, B. 2013. Debate: What good are planetary boundaries?, Cool Green Science https://blog.nature.org/science/2013/03/25/debate-what-good-are-planetary-boundaries/

* Ryschawy, J. et al, 2012. Mixed crop-livestock systems: an economic and environmental-friendly way of farming? animal 6, 1722-1730. (9 pages) https://doi.org/10.1017/s1751731112000675

* Woods J. et al, 2010. Energy and the food system. Philosophical transactions of the Royal Society 365, 2991-3006. (16 pages) https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0172

* World Bank, 2010. Farm mechanization: a new challenge for agriculture in low and middle income countries of Europe and Central Asia. Regional review. The world bank organization, Washington D.C. (86 pages)

WWF, 2020. Living Planet Report 2020. Bending the curve of biodiversity loss. WWF, Gland, Switzerland (Chapter 1 and 2, page 1 – 73). https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr20_full-report_pages.pdf

* Öborn, I. et al, 2011. Future Agriculture – five scenarios for 2050. Conditions for agriculture and land use. Report. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. (30 pages) https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/publikationer/framtidens-lantbruk/five-scenarios-for-2050--conditions-for-agriculture-and-land-use/

FAO, International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), From uniformity to diversity, A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. IPES Food, 2016, http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf

Shifting diets. Toward a sustainable food future. Lipinski et al. 2016 https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130216/filename/130427.pdf FAO, 2017. Guidelines for environmental quantification of nutrient flows and impact assessment in livestock supply chains. Draft for public review. Livestock Environmental 12 Assessment and Performance (LEAP) Partnership. FAO, Rome, Italy.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi Biologi
Kurskod: BI1396 Anmälningskod: SLU-30009 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%