Ny sökning
EX1004

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Hej Ling studenter som ska skriva kandidatarbete i period 3 våren 2023.

I denna period kommer ni att samläsa med Lark-studenterna, jag hänvisar er därför till kurshemsidan EX0861 Independent project in Landscape Architecture G2E för mer information om kursen. Direktlänk dit hittar ni här: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX0861/30144.2324/

Nu finns ett dokument där du kan skriva in tema, preliminär rubrik och metod/er. Kanske har du redan en kamrat att skriva tillsammans med, annars kan en kamrat hitta till ditt tema och föreslå ett samarbete. Ni kan tillsammans knåda vidare på formuleringar, metoder och frågeställningar. Länk till dokumnetet https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EweZTV9wg4JPUMJBQNzuqwoewG-aDLoPNJbOP73baE/edit?usp=sharing

Angående metoder: i denna kandidatkurs kan ej gestaltande arbeten genomföras. Rekomenderade metoder är:

  • Dokumentstudie: översiktsplaner, grönstrukturplaner, skötselplaner, etc.
  • Arkivstudie: historiska dokument, mötesprotokoll, trädgårdstidningar etc.
  • Platsanalyser: baserat på registreringar i en fysisk miljö
  • Observationsstudie: observation av hur människor använder en plats
  • Analysera existerande data (markprover, intervjumaterial, enkätsvar etc.)
  • Intervjuer

Notera också att det är en infoträff på Zoom den 11 december kl 15-16 Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/7052659146 (ingen kod behövs) där vikommer att gå igenom vad som förväntas av er inför kursstart. Eventuella frågor hänvisas dit.

Vänliga hälsningar

Marina Querioz

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX1004-30116 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX1004

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30039)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-40027)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30038)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-20025)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30116)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-40043)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-30115)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX1004-20048)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX1004 Anmälningskod: SLU-30116 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%