Ny sökning
KE0073

Biokemi, fortsättningskurs

I kursen används föreläsningar, lektioner, datalaborationer, seminarier och övningar. Vissa aktiviteter genomförs i mindre grupper, andra i helklass.


Upprop med kursintroduktion, seminarier, datalaborationer samt gruppövningar är obligatoriska moment. Skriftlig och muntlig framställning övas genom bl.a. redovisning av resultat från datalaborationer, seminarier och gruppövningar.


Kursen består både av biokemisk teori och av arbete med biokemisk problemlösning.


Följande ämnen behandlas under föreläsningar, lektioner, seminarier, datalaborationer och övningar:  • tekniker för rening, analys och strukturstudier av proteiner  • genteknik, bioinformatik, "omics" (genomik, transcriptomik, proteomik, metabolomik), rekombinant genexpression  • enzymer: katalytiska mekanismer, reglering av aktivitet, allosteri, effektivitet, specificitet, enzym-assays  • kolhydratmetabolism: pentos-fosfatvägen, glukoneogenes, glykogen, reciprok reglering  • metabolism av fetter, lipider, aminosyror, proteiner, nukleotider, kvävemetabolism  • integrering av metabolism: näringsintag, homeostas, hormonell kontroll, kroppsvikt, BMI, övervikt, träning, svält, alkohol  • membrankanaler, pumpar, signaltransduktion, sensoriska system, receptorer
Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0073-30062 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0073

Läsåret 2023/2024

Biokemi, fortsättningskurs (KE0073-30299)

2024-02-15 - 2024-03-19

Läsåret 2021/2022

Biokemi, fortsättningskurs (KE0073-30177)

2022-02-18 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

After completion of the course students should be able to:

  1. Examine and explain the relationships between structure of a macromolecule, especially of a protein, its biochemical activity and its functional role in a particular biochemical pathway.
  2. Examine and explain the role of a particular biochemical pathway in normal development and disease, at the cellular and organismal levels.
  3. Discuss basic metabolism and integrate major metabolic processes into health and disease states.

Learning goal

Grading criteria

3 (G)

4 (VG)

5 (MVG)

1

Describe how protein activity can be regulated by altering its structure.

Describe and illustrate how protein activity and the whole biochemical pathway can be regulated by altering protein structure.

Correlate protein structure, protein activity and biochemical pathway in the context of normal development and disease, at the cellular and organismal levels.

2

Describe the role of basic biochemical pathways in normal development and disease.

Connect cellular and organismal roles of biochemical pathways in the context of normal development and disease.

3

Describe major metabolic processes and how they are regulated.

Compare major metabolic processes in health versusdisease.

Reflect on health and disease states from metabolome viewpoint.

NB! All compulsory parts of the course should be fulfilled for all grades; i.e. participation in all computer practicals, group exercises, invited seminars and student seminar presentations.

Litteraturlista

1) Biochemistry
**Länk: **

https://www.macmillanlearning.com/ed/uk/product/Biochemistry--9th-edition/p/1319114652


**Författare: **J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer 
**ISBN: **978-1-319-11467-1 
**Kommentar: **Sidhänvisningar ges till senaste upplagan 9th edition. Tidigare upplagor 8th och 7th ed fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi Biologi Kemi
Kurskod: KE0073 Anmälningskod: SLU-30062 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%