Ny sökning
LB0125

Introduktionskurs - Växtodlingsprogrammet

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner som behandlar:  • biologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster, med fokus på lantbrukets produktionsgrenar och årscykler  • odlingsförutsättningar i lantbruket och översikt över historisk utveckling vad gäller användningen av odlingsmaterial och tänkbar framtida utveckling  • artkunskap gällande grödor och åkerogräs  • introduktion till miljöetik, hållbart naturresursutnyttjande och agrarhistoria  • allmän bibliotekskunskap och studieteknik
Kursen innehåller även ett uppsatsarbete som inkluderar muntlig och skriftlig presentation


På exkursioner och studiebesök besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige samt förutsättningarna för jordbruksdrift. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och övningar.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0125-10463 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0125

Läsåret 2022/2023

Introduktionskurs - Växtodlingsprogrammet (LB0125-10340)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

SLU använder lärplattformen Canvas. En stor del av kursmaterial, instruktioner och länkar kommer att distribueras via Canvas. Som student loggar du in i Canvas med ditt SLU-konto genom student.slu.se/canvas eller under genvägar från studentwebbens startsida. Du har tillgång till Canvas vid terminsstart.

Litteratur Introduktionskurs

Fogelfors, Håkan (Red) 2015. Vår Mat. Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Studentlitteratur, 614 s.

Boken finns att låna på SLU-biblioteket om ni inte vill köpa den redan nu inför kommande kurser. Boken kostar ca 600 kr.

Boken används även som kursbok på kommande kurser under utbildningen (Fältkurs i växtproduktion 7,5 hp, vårterminen årskurs 1 och Växtproduktion – mark och grödor 15 hp och Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare 15 hp, höstterminen i årskurs 3).

Kurskompendier i Artkännedom (finns på Canvas).

Kompendier, rapporter, artiklar, t.ex. till momentet Lantbruksvetenskapligt tema (finns på Canvas)

Litteratur Matematik

Matematik ingår formellt inte i introduktionskursen, men under kursens gång erbjuds möjlighet att repetera gymnasiematematik som behövs för senare delar av programmet. I början av kursen görs också ett diagnostiskt test. Du uppmanas starkt att delta i de moment som erbjuds för att ha lättare att klara av kommande kurser.

Matematikbok för gymnasiet. Använd förslagsvis den litteratur du själv har haft på gymnasiet. Ett alternativ för de som inte har någon bok från gymnasiet är Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R., 2002. Mot bättre vetande i matematik (ca 300 kr i handeln). Den finns i några exemplar på SLU-biblioteket. Du kan också hitta matteteori på nätet.

Instuderingsuppgifter m.m. finns tillgängliga via Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0125 Anmälningskod: SLU-10463 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 50%