Ny sökning
LV0117

Grundkurs - Livsmedelsvetenskap

Kursen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten och grupparbeten.


Genom föreläsningar av forskare och inbjudna experter, och i förekommande fall studiebesök, får studenten en bred bild av livsmedelsområdets alla delar och av livsmedelsvetarens möjliga arbetsmarknad. Seminarier och projektarbeten ger studenten möjlighet till fördjupning i delar av kursen och även träning i generella färdigheter. I kursen ingår obligatoriska moment som olika typer av inlämningsuppgifter och redovisning(ar) av projektarbeten.


Följande områden behandlas under kursen:  • introduktion till universitetsstudier med moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik  • introduktion till etisk argumentation och hållbart naturresursutnyttjande  • livsmedel ur forskningens, myndigheters, livsmedelsbranschens och konsumentens perspektiv  • livsmedlens väg från primärproduktion till konsumtion  • livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper
Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0117-10063 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0117

Läsåret 2023/2024

Grundkurs - Livsmedelsvetenskap (LV0117-10332)

2023-08-28 - 2023-09-27

Läsåret 2021/2022

Grundkurs - Livsmedelsvetenskap (LV0117-10207)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. NA Kommentar: Kursen har ingen litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0117 Anmälningskod: SLU-10063 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%