Ny sökning
MV0226

Geologi och hydrologi

Kursen ger dig som läser kandidatprogrammen inom biologi och miljövetenskap samt växtodling en grundläggande förståelse för jordens geologiska uppbyggnad och de processer som formar landskapet. Dessutom ges övergripande kunskap kring var jordens vatten finns och hur det omsätts. Under kursen varvas teori med praktiska moment och exkursioner för att ge en sammanhängande förståelse för hur geologi och hydrologi ofta samverkar. Geologin har en stor inverkan på olika grundämnens omsättning samt är även nära kopplat till jordens klimatutveckling. Vidare ges inom kursen kunskap om bergarter och mineral, samt olika i Sverige vanligt förekommande jordarter. Detta syftar till att ge en förståelse till landskapets geologiska uppbyggnad samt hur det formats av istider och olika glaciala processer. Vatten är en livsavgörande resurs och stor vikt inom kursen ges till att förstå det hydrologiska kretsloppet, var vatten finns, hur grundvatten bildas, samt hur vatten omsätts och transporteras i landskapet. En viktig aspekt inom kursens hydrologiavsnitt är även hur människan påverkar vattnets kretslopp och kvalitet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0226-10421 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0226

Läsåret 2022/2023

Geologi och hydrologi (MV0226-10339)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista för MV0226, Geologi och hydrologi

Geologi, tre kompendier av Karl-Erik Perhans

 • Exogena processer och landformer. Vittring, sluttningsprocesser, flodverksamhet, kustprocesser, vindverksamhet. 2004. 
 • Endogena processer och landformer. 2003.
 • Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.

Hydrologi

 • Kompendium i hydrologi
 • Vattnets väg från regn till bäck (kapitel 8) 
  Grip, H. & Rodhe, A. 1991
  Hallgren & Fallgren, Uppsala
  Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln i Canvas/Litteratur.

Kompendier i Geologi och Hydrologi finns att köpa i Ulls hus i samband med kursstart

Föreläsnings- och övningsmaterial

Kommer finnas tillgängligt på Canvas

Exkursionsguide

Delas ut under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0226 Anmälningskod: SLU-10421 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 50%