Ny sökning
NA0135

Mikroekonomisk teori

2020-07-09
Welcome to the course Microeconomic Theory, 7.5 hp!
This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held. For more information about the course regarding schedule, literature, amongst other things, copy and paste this link in your browser: https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/staff-list?uusp.portalpage=true&toolMode=studentUse&entityId=195979&toolAttachmentId= 706121 Information to our new international students: The following link contain information that you, as a new student at SLU, will find useful before arriving in Sweden and while you are here as a student. It contains important information as how to access your student account at SLU and how to register for courses etc: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ Register for the course at SLU only It is not possible to self-register for this course in Ladok Student. How to register for the course depends on what programme you are enrolled in: - Students on Agronomprogrammet – ekonomi can register by sending an email to ekon-adm@slu.se. The deadline is 23 August. - Students starting a master’s programme will be registered as part of the roll call for their programme. You can only get access to the course material on the Student Portal at Uppsala University after you have registered at SLU. It may take up to a few days after the registration at SLU before you receive a confirmation from Uppsala University that you can activate your student account at Uppsala University. You also need a student account at Uppsala University to access their Ladok Student to sign up for exams. Please note that you must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance, and cannot participate in examinations. If you withdraw from the course, we kindly ask you to notify ekon-adm@slu.se. We will register a non-completion in Ladok and notify Uppsala University. If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made, for example for examination. Certificates from Nais must be presented with information about the support recommended for you. More information can be found here. Questions If you have questions regarding the course content, the student account, Student Portal or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact ekon-adm@slu.se.

Kursvärderingen är avslutad

NA0135-10211 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0135

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomisk teori (NA0135-10211), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomisk teori (NA0135-10211), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Mikroekonomisk teori (NA0135-10211), Uppsala 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Mikroekonomisk teori (NA0135-10211), Uppsala 2016-08-29 - 2016-10-31

NA0135 Mikroekonomisk teori, 7,5 Hp

Microeconomic Theory

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

XXXX

Innehåll

XXXX

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0135 Anmälningskod: SLU-10211 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%