Ny sökning
NA0167

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

2020-11-02
Link for first meeting
https://slu-se.zoom.us/j/61111846715

2020-10-30
First class, on Tuesday
Hej! I've been looking forward to meeting you all on Tuesday, but under the current circumstances (covid recommendations) I can't justify holding a class IRL. Therefore the class will be shifted to zoom. I will put out a link on Monday. Sorry if this is a disappointment for some of you. On Tuesday we will discuss (among how things) how best to proceed with the teaching. /Rob

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

2020-09-09
Welcome to the course. For all information, please see http://www.ekoninternt.se/rob/susdev20/.


Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för NA0167

Läsåret 2019/2020

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109), Uppsala 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0167 Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Economic Growth and Sustainable Development

Kursplan fastställd

2013-09-12

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.
Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i nationalekonomi. Dessutom krävs 30 hp i nationalekonomi på avancerad nivå, eller motsvarande.

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och empirisk kunskap om ekonomisk tillväxt, och att tillämpa denna kunskap på förståelsen av hållbar utveckling.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grunderna i teorin om ekonomisk tillväxt,
- kritiskt granska alternativa teorier angående sambandet mellan ekonomisk tillväxt och användning av naturresurser,
- redogöra för historiska trender i ekonomisk tillväxt, utsläpp av föroreningar, samt användning av naturresurser,
- analysera samspelet mellan tillväxt, förorening, och förbrukning av naturresurser.

Innehåll

- Tillväxtmodeller: Solow; Endogen tillväxt
- Tillväxt och resurser: Dasgupta / Heal / Solow / Stiglitz-modellen
- Datainsamling och analys: Resursmarknader, föroreningar, och tillväxt
- Riktad teknisk förändring, tillväxt, och efterfrågan för naturresurser
- Teknologisk förändring, tillväxt och rebound-effekten

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt projektarbete och godkända övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

En rekommendation är att studenten inför kursstart har minst 7,5 hp makroekonomisk teori på avancerad nivå.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0115

See http://www.ekoninternt.se/rob/susdev20/.

1) Reading list
Författare: Rob Hart
ISBN: xxxx

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0167 Anmälningskod: SLU-20109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%