Ny sökning
NA0187

Introduktion till makroekonomi

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, samt av självstudier.


Kursen handlar om att förstå hur en ekonomi - som till exempel den svenska - fungerar, samt hur den kan styras. Kursen behandlar teorier som förklarar konjunktursvängningar på kort sikt och upplyser vad som styr inflationstakten, arbetslösheten, samt tillväxten på lång sikt. Kursen behandlar dessa teorier i kontexten av båda slutna ekonomier och öppna ekonomier. Ett centralt perspektiv i kursen är pengarnas cirkulära flöde mellan hushåll, företag och andra institutioner. Utifrån teorin samt empiriska observationer förklarar kursen olika val inom makroekonomisk politik.


Grundläggande kunskaper i makroekonomi är nödvändiga för att kunna analysera hållbarhetsfrågor inom miljöpolitik, jordbrukspolitik och skogspolitik.


Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Introduktion till makroekonomi!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2024-08-19 – 2024-09-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0187

Läsåret 2023/2024

Introduktion till makroekonomi (NA0187-10383)

2023-08-28 - 2023-09-27

Läsåret 2022/2023

Introduktion till makroekonomi (NA0187-10220)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Macroeconomics - a critical introductionFörfattare: Hart, R. (2021) (gratis upplaga, pdf tillgänglig på canvas innan kursstart)

MakroekonomiFörfattare: Fregert, K. & Jonung, L. (2018) ISBN: 9789144125381 (ej oblikatorisk men bra komplement till Hart (2021))

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0187 Anmälningskod: SLU-10251 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%