Ny sökning
PNG0095

Kriskommunikation och påverkansoperationer

PNG0095 Kriskommunikation och påverkansoperationer, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-24

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application, please visit: https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

The course was developed and prepared by Charlotta Eneving and Anton Lif, Combitech AB. The course is intended for PhD-students who need to improve their skills in (crisis) communications and influence operations. Post-docs can attend the course if positions are available.

Max number of students: 12
Min number of students: 4


Responsible department and Research School:
Department of Molecular Sciences and "Focus on Food and Biomaterials".

Contact for further information:

Galia Zamaratskaia or Ali Moazzami
galia.zamaratskaia@slu.se
Ali.Moazzami@slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper