Ny sökning
PNG0099

Konflikthantering och utmanande situationer

PNG0099 Konflikthantering och utmanande situationer, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-09-30

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course was developed and prepared in collaboration with Confex Sverige AB, Göteborg, Sweden. www.confex.se. The course is intended for PhD-students who need to improve their skills in communications and handling conflicts. Post-docs can attend the course if positions are available.

Max number of students: 10
Min number of students: 4
For more information contact Galia Zamaratskaia galia.zamaratskaia@slu.se or Ali Moazzami Ali.Moazzami@slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper