Ny sökning
PVG0031

Laboratory Animal Science

PVG0031 Laboratory Animal Science, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2015-11-09

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Application: https://internt.slu.se/en/support-services/education/doctoral-education1/doctoral-courses/basic-courses-application/

Education in laboratory animal science is required according to European and Swedish regulations to be allowed to work with animals used for scientific purposes. Therefor this course is mandatory for those working with animals in research.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper