Ny sökning
SH0154

Skoglig planering

Kursen skall fungera som en synteskurs av tidigare grundkurser inom Skogsmästarprogrammet. Under kursen görs en skogsbruksplan åt en privat markägare och en övning på en större fastighet omfattar strategisk, taktisk och operativ planering.

Efter slutförd kurs skall studenten:

- kunna planera, organisera och utveckla arbetet inom ett skogligt verksamhetsområde- kunna analysera planeringsbehovet och bedöma vilka metoder för datafångst som stämmer med det- kunna ge förslag på lämpliga skogsskötselåtgärder på bestånds- och innehavsnivå baserat på skogens förutsättningar och skogsägarens ekonomiska målsättning- kunna ta god hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljöbevarande, skogens sociala värden och andra förvaltningsmål som kan påverka skogsbruket- kunna redogöra för forskningsläget inom de områden som kursen behandlar

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0154-40136 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0154

Läsåret 2023/2024

Skoglig planering (SH0154-40056)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2021/2022

Skoglig planering (SH0154-40011)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skoglig planering (SH0154-40002)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skoglig planering (SH0154-40022)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Skoglig planering (SH0154-40047)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Skoglig planering (SH0154-40060)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Skoglig planering (SH0154-40113)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista, skoglig planering

All litteratur kommer att finnas tillgängligt via Canvas

Larsson, Norman

Kompendium i skoglig planering

Delas ut vid kursstart

Norman

Fältinstruktion vid skogsbruksplanläggning

Delas ut under kursen

Skogsstyrelsen

Skogsvårdslagen

Bör ni redan ha

PEFC

Svenska PEFC:s Skogsstandard

FSC

Svensk skogsbruksstandard FSC

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0154 Anmälningskod: SLU-40136 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%