Ny sökning
ST0060

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

Det här är kursen för dig som vill lära dig grunderna som behövs för att behandla datamaterial, presentera resultatet och dra statistiskt säkra slutsatser. Statistik har också blivit en nödvändig del för att förstå den moderna världen, och det du lär dig på den här kursen kommer att hjälpa dig att förstå lite mer.Det mesta vi observerar påverkas av saker vi inte kan kontrollera och denna slumpmässiga variation är grunden för den här kursen. Hur kan vi säga att det blir varmare om det finns årsvariation i temperaturen? Hur kan vi säga att en metod för att förhindra virusangrepp är mer effektiv än en annan om virusspridningen beror på slumpen?I kursen presenteras några av de praktiska statistiska metoder som krävs för att läsa och förstå modern vetenskaplig forskning med naturvetenskaplig inriktning. Kursen tar dig från de mest grundläggande statistiska metoderna som du kan beräkna på egen hand till några av de mer komplicerade statistiska modeller som används i forskningen. Det du lär dig kommer att vara särskilt användbart när du skall göra ditt examensarbete, men också om du siktar på en framtid inom forskning eller ett yrke där man hanterar mycket data.Kursen ger en teoretisk grund och filosofi som gör att du under och efter kursen kan använda statistiska metoder i praktiskt arbete där olika modeller testas och diskuteras. Under kursen används programmet R, som även är användbart bortom statistiken, till exempel för visuell presentation, bioinformatik och GIS

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ST0060

Läsåret 2023/2024

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap (ST0060-10271)

2023-09-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap (ST0060-10311)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap (ST0060-10151)

2021-09-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0060 Anmälningskod: SLU-10005 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%