Ny sökning
TD0022

Odling och affärsplanering i trädgårdsföretag

*Ämnesmässigt innehåll: *


Kursen omfattar upprättande av affärsplan, ledarskap och organisation, produktion av frukt och grönt samt prydnadsväxter, där odling bedrivs i trädgårdsföretag med frilands-, växthus- och/eller plantskolearealer. I kursen behandlas odlingsmetoder för vanligt förekommande trädgårdskulturer. Produkten, i detta fall den vara som presenteras på marknaden, följs till och med en eventuell lagring/kund.


Särskild vikt fästs vid följande aspekter: • Tillämpning av ett marknadsorienterat synsätt

 • Tillämpning av grundläggande strategiska perspektiv

 • Tillämpning av företagsekonomiska modeller

 • Tillämpning av olika verktyg inom ekonomistyrning i en affärsplan

 • Gruppdynamik och ledarskap

 • Analys av odlingsförutsättningar

 • Styrning av klimat, bevattning och växtnäringstillförsel

 • Val av växtnäringskällor

 • Val av energikällor

 • Växthus, lagerlokaler samt andra ekonomibyggnader

 • Logistik och arbetsorganisation

 • Maskinkedjor

 • Lagringsduglighet och hållbarhet


*

Genomförande: *


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


Föreläsningar, projektarbete, gruppövningar
I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

 • Kritiskt tänkande

 • Samarbete

 • Kreativitet
Följande moment är obligatoriska:

 • Projektarbeten, schemalagda gruppövningar och presentationstillfällen

 • Studiebesök
Samverkan med det omgivande samhället sker genom

Projektarbete, studiebesök, externa föreläsare


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Företagsekonomi Naturvetenskap Ledarskap och organisation
Kurskod: TD0022 Anmälningskod: SLU-30251 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%