Ny sökning
TU0026

Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0026-30158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TU0026

Läsåret 2023/2024

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30064)

2024-02-05 - 2024-04-07

Läsåret 2021/2022

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30243)

2022-02-07 - 2022-04-10

Läsåret 2020/2021

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30199)

2021-02-08 - 2021-04-13

Läsåret 2019/2020

Livsmedelssäkerhet (TU0026-30269)

2020-02-10 - 2020-04-14

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier för VM0121, TU0026 Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa. För att bli godkänd på kursen krävs godkända skriftliga tentamen (minst 2/3 av full poäng), godkända uppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Lärandemål

Betygskriterium

Form

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

För att bli godkänd krävs att studenten

1

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

Skriftlig

2

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

Skriftlig

3

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

4

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

5

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

Skriftlig, muntlig

6

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

Skriftlig

7

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

Skriftlig

8

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

Praktisk, skriftlig

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 43910 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0026 Anmälningskod: SLU-30158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%