Ackreditering EAEVE

Senast ändrad: 08 mars 2024
Universitetslektor Helene Hamlin med två veterinärstudenter (2015).

Vår veterinärutbildning är och ska vara ackrediterad enligt den europeiska standarden som organisationen European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) upprätthåller. Standarden är baserad på EU:s minimikrav.

EAEVE arbetar utifrån ett utvärderingssystem som ska säkerställa:

  • kvaliteten på examinerade veterinärer och deras vård
  • att utbildningen håller överenskommen standard
  • att läroplaner och skola når överenskomna nivåer.

Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på vår utbildning och möjliggör för våra examinerade studenter att på ett konkurrenskraftigt sätt praktisera och vidareutbilda sig i hela Europa. Ackrediteringen ger oss också möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

Veterinärprogrammet utvärderades senast 2017 och 2018. Här kan du läsa rapporterna från utvärderingen:


Kontaktinformation

Ivar VågsholmIvar Vågsholm
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet                                                        

Telefon: 018-672378
E-post: ivar.vagsholm@slu.se