CNV på Naturskoleföreningens jubileum 11 - 12 oktober 2012

Senast ändrad: 08 februari 2013

"Samspelet människa-natur livsviktigt för vår framtid" - så löd rubriken på tidningsartikeln om invigningen av Sveriges första naturskola vid Skäralid i Skåne 1982. Trettio år senare, när Naturskoleföreningen samlades till jubileumsmöte med tema hållbar utveckling på samma plats var frågan mer aktuell än någonsin. !

Naturskoleföreningen Söderåsen Pella Thiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Lindberg och Charlotte Lundberg under boken som planerades av Valfrid Paulsson 1982. Foto: Pella Thiel

Söderåsens nationalpark visade sig i sin vackraste höstskrud när Naturskoleföreningens medlemmar kom dit för att söka sitt ursprung och fira trettionårsjubileum. Centrum för naturvägledning hyllade föreningen genom att så som värd för två programpunkter:

Forumteater
Den första - under rubriken: ”Vad skulle hända om…!” var forumteater med Carina Halvarsson från "Creativa –skapande kommunikation" som tidigare har deltagit i CNV:s kurs Naturvägledning för yrkesverksamma.  Forumteater är en metod för att synliggöra olika uppfattningar i en grupp, skapa ömsesidig förståelse och idéer om lösningar. I ett tryggt sammanhang kan man gemensamt utforska och reflekterar över svåra situationer. 

Vår roll som naturvägledare

Sören Breiting från Århus universitet gav ett miniseminarium om naturvägledningens betydelse för hållbar utveckling och demokrati. Hur ser vi på vår roll som naturvägledare – är vi talespersoner för naturen med en ”djupgrön profil” eller är vi neutrala personer som faciliterar en demokratisk process där olika synpunkter får komma fram? Vi berättar ofta om naturen och om konsekvenser i naturen av mänskliga handlingar, men naturen har inga problem - menade Sören. Problemen sitter i våra huvuden.

Det finns, enligt Sören, ett behov av ett skifte inom naturvägledningen, från fokus på individuellt ansvar till att betona vars och ens roll som medborgare med förmåga att förändra.  Den demokratiska processen är en viktig del av hållbar utveckling. Som naturvägledare kan vi synliggöra intressekonflikter hos olika målgrupper och visualisera alternativa scenarion och konsekvenser av olika handlingsalternativ. Mycket miljökommunikation fokuserar på ganska specifika beteendeförändringar - ungefär som reklamkampanjer. Dessa fungerar oftast bara en kort tid, innan man återgår till gamla vanor. På sikt behöver vi snarare bygga handlingskompetens – en självförstärkande process som kan komma till uttryck i skilda situationer. Att få komma till tals genom att naturvägledningen stimulerar till reflektion och diskussion krävs för att skapa handlingskompetens. Sören talade om betydelsen av  ”mentalt ägarskap” – man måste känna sig involverad och delaktig för att vilja bidra. 

Lärande för hållbar utveckling

CNV presenterade boken ”Skapa sammanhang - naturvägledning som lärande för hållbar utveckling” som just kommit från tryckeriet. Boken är tänkt som inspiration och ger en mängd olika vinklar på naturvägledares arbete för hållbar utveckling. Även Naturskoleföreningen jobbar med en bok om utomhuspedagogik för hållbar utveckling i Lära in ute-serien. Den kommer under 2013 men deltagarna fick prova på flera övningar ur den, exempelvis hur energi flödar genom ekosystemen och hur fjärilar är beroende både av nektar från blommande växter och av växter som är mat åt larverna för att överleva i ett landskap.

CNV och naturskoleföreningen tog gemensamt fram handledningen "Naturvägledning i skolan" under året.

Vi fick också höra om arbetet med den nya utställningen på Skäralids naturum. Konferensen avslutades med ett fyrfaldigt leve för Naturskoleföreningen och en härlig lunch på naturumets restaurang.

Promenad i Skärlid Foto: Pella Thiel

Naturskoleföreningen på vandring i Södersåsens nationalpark. Foto: Pella Thiel


Kontaktinformation