Sveriges lantbruksuniversitet

Aktiviteter

Här finner du information om CNV:s aktiviteter. I kalendariet finns även kommande aktiviteter hos andra organisationer.

Tre bilder på gök, kvällsaktivitet och guidning.

Kommande CNV-aktiviteter 2021

Gökotta med CNV: Naturvägledarnas hemliga knep, 17 mars

Många naturvägledare har metoder och tips för hur man kan engagera grupper i naturen, som förtjänar att spridas mer. Under detta frukostseminarium lyfter vi några metoder, diskuterar och delar med oss av idéer. Var med och bidra och inspireras – och ta del av det tipsmaterial vi sammanställer till Friluftslivets år. Välkommen! Här finns mer information och anmälan.

Gökotta med CNV: Naturvägledning i brukad skog, 21 april

Denna morgon fokuserar vi på naturvägledning i det allemansrättsligt tillgängliga, brukade skogslandskapet. Oavsett vilken utgångspunkt man har, är det angeläget att fler människor får en relation till naturen och landskapet. Hur kan skogsägare och andra i skogssektorn välkomna allmänheten ut i den brukade skogen genom naturvägledning? Vad finns det att berätta om där? Hör mer om det perspektivet, som CNV utforskat i ett projekt under 2019-20 med stöd av Skogssällskapet. Program och mer information kommer.

LONA-inspirationsdagar, 27-28 april

Välkomna till två halvdagar med inspiration, workshoppar och erfarenhetsutbyte om LONA-projekt. Dagarna är till för er som handlägger och/eller funderar på att söka LONA-bidrag. Kom och inspireras av pågående eller avslutade LONA-projekt. Få stöttning, coachning och ta tillfälle att diskutera det ni är intresserade av i mindre grupper. Här finns mer information och anmälan.

Gökotta med CNV: Hur tänker vi naturvägledare kring tillgänglighet? 2 juni

Har du funderingar kring naturvägledning för personer med funktionsnedsättning? Vad behöver man tänka på? Vad är det som behöver vara tillgängligt? Den här sommarmorgonen får vi lyssna på och diskutera med två personer som bedrivit tillgänglig naturvägledning under många år. Välkommen! Här finns mer information och anmälan.

Gökotta med CNV: Digitala hjälpmedel för naturvägledning, 18 augusti

Digitala hjälpmedel kan förhöja både tillgänglighet och lärande hos deltagarna. Möjligheterna är många, men vilka lösningar finns? Vad fungerar och vad bör man tänka på? På detta morgonwebbinarium får vi efter en kort presentation diskutera med varandra utifrån våra erfarenheter på detta område. Program och mer information kommer.

 

 

Publicerad: 25 februari 2021 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…