Hoppa till huvudinnehåll

Aktiviteter och kompetensutveckling

Här hittar du information om hur vi på CNV kan bidra till din kompetensutveckling och aktuella aktiviteter hos oss: SLU-kurser, öppna seminarier, "gökottor" och föreläsningar. Har finns också dokumentation från tidigare seminarier. Längst ned hittar du utbildningar och ett kalendarium med aktiviteter som arrangeras av andra organisationer.

Tre bilder på gök, kvällsaktivitet och guidning.

Kommande CNV-aktiviteter 2021

CNV:s utbud och kompetensutveckling

Vi arrangerar kurser, webbinarier och föreläsningar i våra öppna program eller på beställning. Vi har lång erfarenhet av kompetensutveckling inom naturvägledning och interpretation. Läs mer om kompetensutveckling med CNV och välkommen att höra av dig om hur vi kan möta just dina behov!


Utenavets webbinarium 12 oktober: Poängen med undervisning och lärande utomhus.

Välkommen till webbinarium 12 oktober kl 08-12 med sju perspektiv på undervisning och lärande utomhus. Arrangör är Utenavet, det nationella samarbetsnätverket för utomhusbaserat lärande. Webbinariet är vårt gemensamma bidrag till temamånaden Lära ute inom Friluftslivets år.

Utenavet består av sju organisationer från akademi och praktik: Centrum för naturvägledning och Tankesmedjan Movium från SLU samt Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Linköpings universitet, Jönköping University och Spetsa AB/Unitalent vid Linköping University Holding. Läs mer och anmäl dig här!

Limniska och marina nätverken bjuder in till nätverksträff 28 oktober. 

Välkommen till gemensam nätverksträff där vi ställer frågan: Hur jobbar ni med naturvägledning/kommunikation vatten? Från en kanot? Under vatten? Från en båt? I vadarbyxor? Vad visar ni och hur?  Häng med oss och nätverka under morgonen den 28 oktober. Dela med er hur ni gör. Vi delar upp oss i smågrupper där vi lär oss av varandra. Läs mer och anmäl dig här!

Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa, 10 november

Webbinariet tar avstamp i aktuell forskning kring naturkontakt och folkhälsa och vi undersöker hur vi kan dra nytta av forskningen och praktiska erfarenheter för att utforma aktiviteter och naturvägledning som bidrar till hälsa och välmående. Läs mer och anmäl dig här.

Att sprida ringar på vatten, 11 november

Välkommen till årets nationella konferens i vattenpedagogik Att sprida ringar på vatten. Årets tema är ”Att berätta om vatten”. Hur berättar vi om vatten? Hur ökar vi kunskap och skapar engagemang för våra vattenmiljöer genom berättelser? Hur når vi ut med våra berättelser? Under konferensen har du möjlighet att dela med dig av hur du gör och även att få ta del av hur andra gör. Läs mer och anmäl dig här!

Gökotta med CNV: Naturvägledning i klimatkrisens tid - oro, hopp och handling, 23 november

Möt Erika Bjerström som har skrivit "Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder". Sedan följer ett samtal om hur vi som naturvägledare kan hjälpa människor att se och förstå klimatförändringarna i naturen. Läs mer och anmäl dig här!

 

Publicerad: 08 oktober 2021 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…