Dokumentation av CNV:s aktiviteter

Senast ändrad: 21 mars 2024

Naturvägledare träffas i olika sammanhang för att utvecklas och utbyta erfarenheter i CNV:s regi. På denna sida finns dokumentation samlat från CNV:s aktiviteter.

Det handlar dels om kurser och seminarier där CNV står som arrangör, dels arrangemang där CNV deltagit med exempelvis en workshop eller ett föredrag. På den här sidan samlar vi dokumentation från genomförda aktiviteter.

På gång på CNV framöver.

CNV:s aktiviteter 2024

Volontärer i besöksverksamhet för skyddad natur och på naturum

Webbinarium 31 maj

Volontärer kan bidra till verksamhet i skyddad natur och på naturum. På detta webbinarium för naturum och förvaltare av skyddad natur lyfte vi fram inspirerande exempel samt pratade om möjligheter och utmaningar med volontärarbete inom besöksverksamhet. Ta del av dokumentation här.

 

Naturens kalender förändras

Gökotta med CNV 25 april

Detta morgonwebbinarium handlade om hur klimatförändringarna påverkar årstidsväxlingarna – och hur vi genom medborgarforskning kan bidra till att rapportera om vad som händer i naturen. Dokumentation Naturens kalender förändras.

Forskningssymposiet "Interpreting, learning and being with natureculture."

22-23 april

Sedan oktober 2022 har CNV intensifierat sitt arbete för att utveckla forskning om naturvägledning och antagit en integrerad metod som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap. Denna metod drivs av tre huvudsakliga skäl: anpassningen av teorier om naturvägledning från olika sammanhang, värdet av närmare samarbete mellan forskare och praktiker, samt behovet av att ena fragmenterade intressen för naturvägledning i Sverige. För att främja denna satsning organiserade CNV ett forskningssymposium. Ta del av dokumentation här.

Vad händer under ytan på vintern? 

Limnisk träff 18 april 2024

Även på vintern går det att använda vattendrag som en pedagogisk resurs. Allt levande i vattnet finns kvar där även om isen ligger tjock. Ta del av webbinariet och förundras över allt intressant som händer i vattnet vintertid. Dokumentation Vad händer under ytan på vintern?

Världsvattendagen - Vatten för fred

Limnisk träff 22 mars 2024

SLU Centrum för naturvägledning uppmärksammade dagen genom att bjuda in till en förmiddag där vi funderar på hur vi bäst kan bidra till fred för framtidens generationer genom att hushålla med vattenresurserna idag. Vad har vi lärt oss från dåtiden? Dokumentation webbinarium Världsvattendagen

Gökotta med CNV: Dialog om klimat

19 mars 2024

Som naturvägledare möter vi människor som bär på en oro för klimatkrisen. Hur kan vi ha samtal som leder till förändring? Vi mötte Paula Richter som är specialistpsykolog och en del av Klimatpsykologerna. Dialog om klimat med Paula Richter.

Nya kommunikationsråd om allemansrätten

7 mars 2024

Webbinarium om det nya sättet att kommunicera om allemansrätten, bakgrunden till råden – och hur du kan använda dem. Nya kommunikationsråd om allemansrätten.

CNV:s aktiviteter 2023

Digital konferens: Att sprida ringar på vatten 2023

14 december

Under årets digitala konferens fick vi lära oss mer om näringsvävarnas härligt trassliga och samtidigt otroligt spännande värld! Hur gör vi det komplexa begripligt? Dokumentation Att sprida ringar på vatten 2023

LONA: Att skapa lokalt engagemang

8 december

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som stimulerar kommuners och ideella föreningars natur- och kulturvårdsengagemang. På denna digitala träff mötte vi tre organisationer som genom LONA kunnat restaurera och lyfta fram natur- och kulturområden som de brinner för. Ta del av dokumentationen: Dokumentation LONA att skapa lokalt engagemang

Webbinarium: Nordisk samverkan för lärande och utbildning av naturvägledare

5 december

Webbinariet om utbildningar i Sverige inom naturvägledning och  utomhuspedagogik gav en översikt över hur utbildning och kompetensutveckling av naturvägledare ser ut i Sverige - både inom  grundutbildning och som fortbildningar. Samtalen gav många tips på utvecklingsmöjligheter. 231205 Webbinarium om utbildningar i Sverige

Webbinarium: Kraft till förändring

1 december

Ett webbinarium om hur konst och naturvägledning kan samverka i klimatkrisens tid. Dokumentation Kraft till förändring 

Webbinarium för nationalparksförvaltare: Hur kan vi utveckla nationalparkernas entréer?

19 oktober 

Nationalparkernas entréer är en viktig del i kommunikationen med besökarna och på dem fokuserade vi under detta webbinarium. Vi samtalet om vad som fungerar, vad som bör vidareutvecklas och vilka nya idéer som finns. Ta del av dokumentationen från webbinariet här.

Limnisk träff med Bo Landin

5 oktober

CNV bjöd in Bo Landin till en träff för limniska nätverket en höstkväll i oktober. Kopplat till vatten önskar Bo ett "bredare samtal kring natur, kultur, historia, engagemang och lite djäklar anamma för att få en ändring till stånd". Ta del av hans inspirerande presentation: Dokumentation Limnisk träff med Bo Landin

Europarc-konferens

3-6 oktober

EUROPARC federation höll en konferens för förvaltare av skyddad natur och Natura 2000-områden på tema "A tribute to our Landscapes Where man and nature meet in harmony". Konferensen ägde rum i Leeuwarden i Nederländerna och CNV deltog. Ta del här av intryck och reflektioner för planering och utövande av naturvägledning i skyddad natur i Sverige.

Webbmöte: Lyft låglandsleden för besökaren med naturvägledning

26 september

Detta webbmöte handlade om hur man med hjälp av naturvägledning kan lyfta besöksvärden längs leder. Hur man som ledutvecklare kan underlätta för besökaren att få meningsfulla upplevelser och etablera en relation till platser längs leden. Ta del av dokumentation från webbmötet här.

Gökotta: Så får vi biologisk mångfald att lyfta

15 september 

Hur kan vi naturvägledare inspirera fler att förstå och engagera sig för biologisk mångfald? Vilka aktiviteter får biologisk mångfald att lyfta? Detta morgonwebbinarium inleddes med ett samtal med Ankie Rauséus som delar med sig av sina erfarenheter av hur man arbetat i Hopajola. Dokumentation från gökotta 15 september 2023.

 

Webbinarium för nationalparksförvaltare: Nystart för aktörsutbildningarna i Sveriges nationalparker

31 maj 

På detta webbinarium för nationalparksförvaltare fokuserade vi på hur aktörsutbildningen för nationalparkerna har uppdaterats. Målet var att underlätta och inspirera för de förvaltare som inte hade hållit i utbildningen. Resultat från en enkäten presenterades samt förändringarna i utbildningen. Fyra förvaltare som framgångsrikt hållit i utbildningen delade med sig av sina erfarenheter. Webbinariet avslutades med gruppsamtal om hur hantera svårigheter med att hålla i utbildningen. Ta del av dokumentation här.

Workshop på Interpret Europe-konferens i Rumänien

12-15 maj 

CNV höll i en workshop på Interpret Europes konferens i Rumänien. Workshoppen handlade om det pågående arbetet i Sverige med att inkludera aktörer i planering och genomförande av naturvägledning i nationalparker. Läs mer om workshoppen och konferensen här.

Studieresa om att kommunicera vattnets värden

26 och 27 april

CNV och limniska nätverket arrangerade ett studiebesök till Jämtland. Vi besökte Sportfiskarnas arbete med Skolbäcken och naturum Vålådalens arbete med vatten. Läs mer om det här.

Onsdag 19 april: Gökotta med CNV – Så får biologisk mångfald liv

För många är biologisk mångfald ogripbart. Vid detta morgonwebbinarium lyfte vi exempel på hur biologisk mångfald blir intressant och relevant för breda målgrupper. Dokumentation från gökotta med CNV 19 april.

Workshop: Hur vet jag om jag når fram?

14 mars

CNV höll i denna digitala workshop om planering och utvärdering av naturvägledning. Deltagarna fick i grupper jobba med ett fiktivt beskrivet område för att planera och utvärdera sina insatser. Dokumentation från workshopen finns här.

 

25 januari: Gökotta med CNV – Naturvägledning efter COP15 i Montreal

Vad hände vid FN-toppmötet i Montreal – och hur kan vi som naturvägledare arbeta med resultatet? Dokumentation från ett morgonwebbinarium som inleddes av Torbjörn Ebenhard, som var med och förhandlade fram överenskommelsen. Dokumentation Gökotta med CNV 25 januari.

Webbinarium om att förbättra vandringsleder/stigar med naturvägledning

17 januari 2023

På webbinariet presenterades goda exempel och vi delade erfarenheter kring hur man kan lyfta fram de intressanta värdena längs vandringsleder och stigar så att det blir ett mervärde för vandrarna. Vi fick höra om arbetet med att ta fram en naturvägledningsplan och Roslagsleden; om LONA-bidrag samt om stigar och leder runt om i landet. Se dokumentation här.

CNV:s aktiviteter 2022

Webbinarium för förvaltare av skyddad natur: Hur kommunikation kan motverka nedskräpning

1 december 2022

På detta webbinarium för fokuserade vi på nedskräpning och kommunikation, naturvägledning och normbildning kring det. Vi lyfte fram och delade erfarenheter från förvaltare, Håll Sverige Rent och STF. Vi lärde oss från satsningar på naturvärdar och blev inspirerande av en psykolog om olika strategier förvaltare kan jobba med. Ta del av dokumentation här.

29-30 nov: Nationell träff för utbildare av naturvägledare och naturguider

CNV bjöd in till träffen. Syftet med träffen var att skapa ett tillfälle för utbildare och andra aktörer inom naturvägledning och naturguidning att träffas för att dela vad som händer inom fältet i Sverige. Att inspireras, diskutera viktiga frågor, planera samverkan och utbyta erfarenheter.
Ta del av dokumentationen här.

14-15 nov: Att sprida ringar på vatten

Den årliga nationella konferensen för naturvägledare och utomhuspedagoger med vattenfokus hölls i Göteborg i mitten av november 2022. Det blev två dagar fyllda med klokskap, kreativitet och kontakter när nätverkens medlemmar fick träffas på plats. Ta del av dokumentationen från konferensen

8 nov: Limnisk träff Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla

Hur kan vi använda avrinningsområdet som ett pedagogiskt fenomen? Och hur kan vi berätta om större sammanhang med utgångspunkt i det lilla. Det här samtalade vi om den här morgonen tillsammans med Peter Nolbrant och Sofia Tiger. Se inspelningen från limniska träffen

20 okt: Gökotta med CNV – Så blir klimatet levande

Så blir klimatförändringar – som ofta är långsamma och diffusa – konkreta och relevanta för människor. Hur kan vi läsa naturens svar på klimatförändringarna och göra klimatet levande i naturvägledning? Dokumentation Gökotta med CNV 20 okt.

29 sept: Gökotta med CNV – Hur kan konst befrukta naturvägledning?

Konst kan ge nya upplevelser och perspektiv – och en relation till naturen. Under detta morgonwebbinarium diskuterade vi med konstnären Signe Johannessen hur olika konstnärliga uttrycksformer kan bli en del av naturvägledning. Dokumentation: Gökotta 29 september 2022.

Webbinarium för förvaltare av nationalparker: Ta fram naturvägledning med checklistan för världsledande pedagogik.

16 maj 2022

På detta webbinarium utgick vi från checklista för världsledande pedagogik och tittade på hur den kan omsättas till praktiska resultat. Vi inspirerades av två exempel från världsarvsområden med ambitiöst arbete med naturvägledning/interpretation. Ta del av dokumentation här.

4 maj: Digitalt livebesök på Pumphuset i Uppsala

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) testar nya metoder! Hur kan ett digtialt besök ske med enkla medel? Få veta mer om vilka metoder och verktyg Pumphusets guider använder sig av för att väcka besökarnas intresse för vattnets kretslopp. Vad funkar bäst? Hur aktiverar de deltagarna? Dokumentation: Digitalt livebesök på Pumphuset i Uppsala

3 maj: Framtidsspaning

GÖKOTTA MED CNV kl 08:15–09:30. Vad är morgondagens naturvägledning och vem är framtidens naturvägledare? En sak är säker: Framtidens människor kommer mer än någonsin att behöva ha en relation till och förståelse för naturen. Gökottan inleddes med att en presentation av slutsatser från en framtidsstudie. Därefter diskuterade vi hur naturvägledning kan se ut i Sverige 2030, vilka aktörer och vilka omvärldsförändringar som påverkar utvecklingen. Slutsatserna bidrar till en rapport som ges ut under hösten 2022.

27 april: Inspirationswebbinarium inför LONA-ansökan

Under en halvdag fick vi ta del av inspirerande exempel på pågående och genomförda LONA-projekt. Årets fokus var naturvägledning och utveckling av leder. Dagarna arrangerades av Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning. Dokumentation: Inspirationswebbinarium inför LONA-ansökan

30 mars: Ny kommunikationsstrategi för allemansrätten

GÖKOTTA MED CNV kl 08:15–09:30. Naturvårdsverket utvecklar sin strategi för kommunikation om allemansrätten. Sanja Kuruzovic och Lisa Fritzon från Naturvårdsverket berättade om utgångspunkterna och processen för den nya strategin. Vi diskuterade vår roll som naturvägledare att kommunicera allemansrätten, vilka målgrupper som är viktigast och vad vi önskar framåt. Se presentationen som pdf här. 

16–17 feb: Att skriva om natur

CNV arrangerade för sjunde gången denna populära kurs med den erfarne skribenten Thomas Öberg som kursledare. Under två halvdagar fick deltagarna utveckla sin förmåga att skriva bra texter om natur som fångar läsaren. Den hölls online via zoom. Mer information.

15 feb: Klimatpsykologi för naturvägledare

GÖKOTTA MED CNV kl 08:15–09:30. Hur kan vi bidra till att omvandla oro till action och omsorg om planeten? En gökotta med CNV, ett digitalt morgonseminarium för samtal och inspiration. Gökottan inleddes av Frida Hylander, leg psykolog och humanekolog. Dokumentation från Gökotta 15 feb, Klimatpsykologi för naturvägledare.

CNV:s aktiviteter 2021

Gökotta med CNV: Naturvägledning i klimatkrisens tid – oro, hopp och handling, 14 december

Morgonwebbinarium med Erika Bjerström som har skrivit "Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder". Därefter följer ett samtal om hur vi som naturvägledare kan hjälpa människor att se och förstå klimatförändringarna i naturen. Dokumentation Gökotta 14 december

Webbinarium för förvaltare av nationalparker och naturreservat: Hälsofrämjande aktiviteter i skyddad natur

9 december 2021

På detta webbinarium var fokus hur förvaltare av skyddad natur kan underlätta hälsofrämjande aktiviteter. Ta del av dokumentationen här.

Att sprida ringar på vatten, årets nationella konferens i vattenpedagogik, 11 november

Temat på 2021 års nationella konferens i vattenpedagogik var att ”Att berätta om vatten”. Hur berättar vi om vatten? Hur ökar vi kunskap och skapar engagemang för våra vattenmiljöer genom berättelser? Hur når vi ut med våra berättelser? Under deltade deltagarna med sig om hur de gör. Dokumentation Att sprida ringar på vatten 2021

Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa, 10 november

Webbinariet tog avstamp i aktuell forskning kring naturkontakt och folkhälsa och vi undersöker hur vi kan dra nytta av forskningen och praktiska erfarenheter för att utforma aktiviteter och naturvägledning som bidrar till hälsa och välmående. Se dokumentationen här

Limniska och marina nätverken nätverksträff, 28 oktober. 

Under limniska och marina nätverkens gemensamma nätverksträff ställde vi  frågan: Hur jobbar ni med naturvägledning/kommunikation vatten? Från en kanot? Under vatten? Från en båt? I vadarbyxor? Vad visar ni och hur? Deltagarna delade med sig av sina bästa tips och funderingar. Dokumentation limniska och marina nätverken träff 28 oktober.

Webbinarium för förvaltare av nationalparker: Att förebygga konflikter och öka förståelse för regler i skyddad natur med naturvägledning

13 oktober 2021

På detta webbinarium diskuterades hur nationalparker kan använda naturvägledning för att kommunicera föreskrifter och förebygga konflikter med besökare. Det ökade antalet besök i naturen på många håll i landet har gjort frågan om hur regler, föreskrifter och allemansrättens grundprinciper bäst kommuniceras mer aktuell än någonsin. Här finns dokumentationen.

Filmkurs med limniska och marina nätverket, hösten 2021

Dokumentationen finns på Havsmiljöinstitutets hemsida

Gökotta med CNV: Digitala verktyg för naturvägledning

15 september 2021

Digitala verktyg kan förhöja både tillgänglighet och lärande hos deltagarna. Möjligheterna är många, så hur ska du som naturvägledare använda digitala lösningar så att de anpassas till målgruppen? Detta morgonwebbinarium innehöll en inspirerande presentation med Paul Henningsson och möjlighet till samtal och nätverkande. Dokumentation från denna gökotta finns här.

Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker: Aktörssamverkan efter utbildning

26 augusti 2021

Temat på detta webbinarium var hur man som nationalparksförvaltare kan samarbeta med de lokala aktörerna efter att man har hållit i aktörsutbildningen. Här finns dokumentation från webbinariet.

Gökotta med CNV: Hur tänker vi naturvägledare kring tillgänglighet?

På CNV:s gökotta onsdag 2 juni diskuterade vi naturvägledning för personer med funktionsnedsättning. Vad behöver man tänka på? Vad är det som behöver vara tillgängligt? Den här sommarmorgonen fick vi lyssna på och diskutera med två personer som bedrivit tillgänglig naturvägledning under många år. Dokumentation Gökotta 210602 Tillgänglighet

Skapa och dela din berättelse: Träff med limniska och marina nätverken, 1 juni.

Den 1 juni träffades runt hundra deltagare från nätverken runt temat “Berätta om vatten”. Två erfarna berättare delade med sig av sina erfarenheter och tips. Vi fick lära oss om berättelsens olika byggstenar och inspirerades av olika sätt att berätta om vatten med rörlig bild. Vi fick också öva på att på kort tid skapa en egen berättelse, något som var lättare sagt än gjort. Dokumentation limniska och marina nätverkens träff 1 juni.

Gökotta med CNV: Naturvägledning med ätliga vilda växter

19 maj 2021

Ätliga vilda växter är ett engagerande tema för naturvägledning. Lisen Sundgren delade med sig av inspiration och tips. Dokumentation från Gökotta med CNV 19 maj.

Snabbkurs i allemansrätten

11 maj 2021

Kursen beskriver allemansrättens grunder med rättigheter, skyldigheter och många exempel. Kursen arrangerades av Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning. Dokumentation: Snabbkurs i allemansrätten.

LONA-inspirationsdagar

27-28 april 2021

Under två halvdagar träffades vi och inspirerade varandra, jobbade tillsammans och utbytte erfarenheter kring att söka och driva LONA-projekt. Eftersom det är ju Friluftslivets år så låg dagarnas fokus på friluftsliv och naturvägledning! Dagarna arrangerades av Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning. Dokumentation: Inspirationsdagar inför LONA-ansökan

Limnisk träff med Blå lådan, 14 april

På den limniska träffen 14 april fick vi höra om Vattenverkstadens projekt Blå lådan. Blå lådan är en teoretisk, fysisk och digital plattform med syfte att tillgängliggöra kunskap om vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet. Dokumentation Limnisk träff 14 april med Blå lådan

Gökotta med CNV: Naturvägledarnas hemliga knep

17 mars 2021

Många naturvägledare har metoder och tips för hur man kan engagera grupper i naturen, som förtjänar att spridas mer. Under detta frukostseminarium avslöjade Martin Emtenäs några av sina "hemliga knep". Vi diskuterade och delade med oss av erfarenheter i grupper och pratade om det tipsmaterial vi sammanställer till Friluftslivets år. Dokumentation från Gökotta med CNV 17 mars.

Älgen i rummet - om konsten att kommunicera allemansrätten

28 januari 2021

Älgen i rummet är ett digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Seminariet fokuserar på hur vi kan kommunicera om allemansrätten med olika målgrupper och öka kunskap, medvetenhet och skapa delaktighet. Seminariet arrangeras av SLU Centrum för naturvägledning och Naturvårdsverket. 

Dokumentation från Älgen i rummet 28 januari

CNV:s aktiviteter 2020

Digital träff med limniska nätverket

9 december 2020

På årets sista träff med limniska nätverket fick vi höra hur naturum Vattenriket och Hamra nationalpark jobbar med utomhuspedagogik och vatten. Läs mer för att lära dig om vattenrikesnurran och hur eleverna på Los skola jobbar som naturvägledare för en dag.

Dokumentation "Digital träff med limniska nätverket 9 december"

Seminarium: Naturvägledning som stöttar skolan

26 november 2020

CNV höll i samarbetet med Naturskoleföreningen i det digitala seminariet Naturvägledning som stöttar skolan. På seminariet samlade vi naturvägledare som vill stötta skolan med rum för lärande och upplevelser i naturen. Vi fokuserade på hur naturvägledare kan samverka, nätverka och stötta skolor i deras verksamhet. Hur kan aktiviteter för skolan skräddarsys, anpassas till kursplanerna och tillgängliggöras på webben? Goda exempel från naturum, naturskolorna med flera lyftes fram och diskuterades.

Dokumentation "Naturvägledning som stöttar skolan"Läs om seminariet här.

Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker: Fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen

17 november 2020

På detta webbinarium fokuserade vi på steget efter utbildningen för lokala aktörer i en nationalpark. Vi visade på möjligheter att vidareutveckla guideverksamhet och värdskap i nationalparkerna och presenterade fortbildningar som skulle kunna vara av intresse för de lokala aktörerna samt andra som kommunicerar med besökare om nationalparkens värden. Dessutom presenterade vi den nya möjligheten till certifiering av naturguider och hur den förhåller sig till utbildningar med mera.

Dokumentation "Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker"

Att sprida ringar på vatten - en digital konferens om vattenpedagogik

2-3 november 2020

Hur mår våra vatten? Vad gör vi åt det? Hur kommunicerar vi kring detta?
De här frågeställningarna fördjupade vi oss i på den nationella konferensen i vattenpedagogik. Vi fick lära oss mer om miljötillståndet i våra vatten, både inlandsvatten och havet. Vi fick inblick i vad som görs för att förbättra vattenmiljön och lära oss mer om hur vi kan sprida ringar på vatten, alltså öka kunskap och skapa engagemang för våra vattenmiljöer

Dokumentation: "Att sprida ringar på vatten - digital konferens i vattenpedagogik 2020"

Digital träff med limniska nätverket

8 oktober 2020

Ett friskt vattendrag har en hög biologisk mångfald. Vilka arter signalerar ett friskt vattendrag? Hur kan vi enkelt ta reda på vilka arter som finns i våra vattendrag? Om du inte kunde närvara så finns träffen inspelad. 

Dokumentation: "Digital träff med limniska nätverket, 8 oktober 2020"

Kurs: Certified Interpretive Guide

Februari och september 2020

CNV höll i kursen Certified Interpretive Guide på uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. Det var 11 personer som deltog på hela kursen. Utbildningen är riktad till dig som är verksam naturvägledare och vill spetsa din kompetens för att guida på ett professionellt sätt i natur och kulturmiljö. Den är utformad av den europeiska organisationen Interpret Europe och godkänd kurs ger certifiering enligt europeisk standard.

Mer om kursen "Certified Interpretive Guide".

Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker: Att handla upp bra naturvägledning

22 september 2020

På detta webbinarium fokuserade vi på hur förvaltare med hjälp av konsulter, kan ta fram nationalparksskyltar, audioguider, foldrar mm, där innehållet motsvarar världsledande pedagogik. Hur förvaltare framgångsrikt kan arbeta med konsulter för att ta fram obemannad naturvägledning till nationalparker av hög kvalitet – målbilden är att nationalparkernas pedagogik ska vara världsledande.

Läs mer om och se inspelning av "Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker"

Seminarium: Naturvägledning och hälsa i Söderåsens nationalpark

1 - 2 september 2020

Skyddad natur är en självklar och fantastisk arena för aktiviteter som bidrar till folkhälsa. Men vad gäller, vem gör vad och vilken typ av aktiviteter är lämpliga för att både natur och människa ska må bra? Varför är det så viktigt att naturvägledning bidrar till besökare förstår och skapar en relation till platsen de besöker? Vi på CNV, naturum Söderåsen och SLU:s framtidsplattform djur, natur och hälsa är mycket glada över att vi fick tillfälle att diskutera det under två fina septemberdagar i Söderåsens bokskogssalar med ett fantastiskt gäng av representanter för företag, förvaltare, naturum, kommuner, studieförbund med flera som delade intresset för dessa frågor.

Mer om "Seminarium: Naturvägledning och hälsa i Söderåsens nationalpark".

Workshop: Vattenpedagogik i Bottenviken och dess avrinningsområde

Digitalt möte, 19 maj 2020

De nationella nätverken för limnisk- och marin pedagogik bjöd in till en gemensam workshop för dem som jobbar med kunskapshöjande aktiviteter i och om vatten, i Bottenviken eller i dess avrinningsområde. Under en halvdags digital workshop fick deltagarna möjlighet att träffas, inspireras och få dela erfarenheter med andra.

Mer om "Workshop: Vattenpedagogik i Bottenviken och dess avrinningsområde".

Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker: Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla

11 mars 2020

Med naturvägledning kan vi väcka fascination inte bara för det självklara och storslagna i våra parker, utan också för det lilla, mindre iögonenfallande. Utifrån våra platser och vad som finns där kan vi dela upplevelser och berättelser med besökarna som ger sammanhang och aha-upplevelser och som hjälper oss att lyfta större frågor om ekologi, biodiversitet, klimat och miljö.

Läs mer och se inspelning av "Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker: Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla".

CNV:s aktiviteter 2019

Webbinarium för förvaltare av Sveriges nationalparker: Att nå nya målgrupper (eller blåsa liv i befintliga)

10 december 2019.

Nästan alla nationalparker har någon målgrupp som man vill stärka sin relation till och interagera närmare med. Det kan handla om att nå nya målgrupper eller att blåsa liv i slumrande kontakter. Ungdomar, stadsbor, lokalbefolkning och utländska besökare nämns ofta bland de grupper som nationalparker och naturvägledare önskar närmare kontakt med.

Läs mer om webbinariet "Att nå nya målgrupper (eller blåsa liv i befintliga)".

Starten på ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik

Under 2019 har CNV jobbat med ett spännande uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Under hösten pågick ett intensivt arbete med att kartlägga och samla aktörer som jobbar med sötvatten och utomhuspedagogik. Syftet? Att undersöka behovet av ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik. Höstens arbete utmynnade i en workshop i Lidköping 27-28 november. Här träffades drygt 50 inspirerade personer för att diskutera om det fanns ett behov av ett nätverk och hur vi i så fall skulle vilja jobba vidare tillsammans.

Läs mer om workshoppen "Starten på ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik".

Seminarium om natur- och kulturstigar

Stockholm 21-22 november 2019

CNV arrangerade i anslutning till naturums höstträff ett välbesökt seminarium i ämnet natur- och kulturstigar. Första dagen med föredrag och diskussioner ägde rum på Naturhistoriska riksmuseet och andra dagen i fält längs Stolpaleden i Täby och i Hjorthagen i Stockholm. 43 personer deltog totalt, varav 23 båda dagarna. Deltagarna kom från såväl naturum, länsstyrelser och kommuner som från naturföretag och ideella organisationer.

Läs om seminariet "Seminarium om natur- och kulturstigar".

Seminarium: Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående

Nordens ark, Hunnebostrand, 2-3 oktober.

CNV anordnade tillsammans med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa ett seminarium om naturvägledning och hälsa med koppling till naturupplevelser inklusive möten med djur. 

Läs mer om seminariet "Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående".

Guidekurs: Certified Interpretive Guide

SLU Campus Ultuna

2019 kunde CNV för första gången erbjuda guidekursen Certified Interpretive Guide i Sverige. Utbildningen är riktad till dig som är verksam naturvägledare och vill spetsa din kompetens för att guida på ett professionellt sätt i natur och kulturmiljö. Den är utformad av den europeiska organisationen Interpret Europe och godkänd kurs ger certifiering enligt europeisk standard.

Läs om utbildningen "Certified Interpretive Guide".

CNV:s aktiviteter 2018

Workshop: Gemensam sak

SLU Campus Ultuna, 26 november 2018.

Naturvägledare har en viktig, spännande, utmanande uppgift i att kommunicera med besökare om frågor som klimat, miljö, utrotning av arter. Hur gör vi det på ett sätt som, på riktigt, bidrar till en hållbar framtid? Häromdagen anordnade CNV och Svenska djurparksföreningen en workshop om hur värderingar styr våra handlingar och hur vi kan använda vetskapen om detta för att nå fram i vår kommunikation. Workshopledare var Pella Thiel.

Läs om workshopen "Gemensam sak".

Kurs: Att skriva om natur

Göteborgs naturhistoriska museum 13-14 november 2018.

CNV arrangerade för sjätte gången denna populära kurs. Under två halvdagar i Göteborg fick deltagarna utveckla sin förmåga att skriva bra texter som fångar den naturintresserade allmänheten. Kursledare vaar Thomas Öberg från Natur i norr. Kursen var fullsatt och deltagarna tyckte att den var väldigt användbar för deras verksamhet. 

Konferens: Naturvägledning för framtiden

SLU Campus Ultuna 8-9 oktober 2018.

Som en del i firandet av CNV:s tioårsjubileum hölls konferensen "Naturvägledning för framtiden" på SLU campus Ultuna 8-9 oktober 2018. Drygt hundra personer bidrog till erfarenhetsutbyten, workshops och samtal om naturvägledningens potential för framtiden med koppling till naturvård, hälsa och hållbarhetsmål. 

Läs om konferensen "Naturvägledning för framtiden".

Seminarium: Naturupplevelser och hälsa

Ödeshög, 14 - 15 maj.

CNV höll ett seminarium om naturupplevelser och hälsa, som ingår i en seminarieserie i samarbete med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa och utforskar hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning och ge tillfälle att pröva tekniker för naturvägledning, men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. 

Läs mer om seminariet "Naturupplevelser och hälsa".

Workshop: Film för naturvägledare

Uppsala 22 - 23 mars.

En workshop om film och hur rörlig bild kan användas i naturvägledning. Under drygt två halvdagar fick deltagarna lära sig hur man bygger upp en berättelse, filmar med sin mobiltelefon och redigerar enkla filmer, för att till exempel publicera i sociala medier. En hemuppgift ingick, med möjlighet till återkoppling på en film gjord med utgångspunkt i den egna egna verksamheten.

 

CNV:s aktiviteter 2017

Seminarium om digital teknik för naturvägledning och interpretation

25-26 januari, Uppsala

CNV höll i ett seminarium 25 och 26 januari i Uppsala med föreläsningar och diskussioner om digital teknik för naturvägledning och interpretation. Deltog gjorde personer som ville diskutera möjligheter och utmaningar om digitala lösningar för naturvägledning.

Läs mer om seminariet här

 

Webbinarium: Innovativ teknik i nationalparker

15 februari

Webbinariet ingick som en del i webbinarieserien Världsledande naturvägledning, som var riktade till nationalparksförvaltare.

Detta webbinarium hade fokus på ny teknik för obemannad naturvägledning. Föreläsningarna gav inspiration från nationalparker i andra länder och vi diskuterade hur man kan tänka i val mellan olika tekniska naturvägledningsmetoder. Det hölls tre föreläsningar och en avslutande paneldiskussion.

Ta del av det inspelade webbinariet och övrigt material på denna sida.

 

Workshop: Teknik för att locka barn och unga ut i naturen 

6 april, Sundsvall

Denna workshop hölls av CNV, som en del av Tankesmedjan för friluftsliv. På workshopen gav inledningsvis en översikt över goda exempel på digitala metoder för att locka ut barn och unga till naturen och uppmuntra intresset för natur och friluftsliv. Sedan följde en givande och livlig diskussion om vad som karaktäriserar goda exempel. Det kom under samtalen många goda exempel samt tips på hur man kan göra dem ännu bättre.

Dokumentation från workshopen finns på Naturvårdsverkets webbsida. Powerpoint-presentationen som användes på workshopen finns här.

 

Certifiering, samverkan och branschråd - ett seminarium om utbildning inom naturvägledning

25-26 april, Norrköping

CNV höll i ett seminarium med fokus på utbildning inom naturvägledning. Vi diskuterade frågor som: hur vi möter dagens och morgondagens utmaningar genom utbildningar; vad det går att lära sig från framgångsrika utbildningar; från Visitas valideringsarbete med turistguider och vilken roll kundrecensioner kan spela.

Läs mer om seminariet här

 

Storytelling för naturvägledare

16 – 17 november 2017 höll CNV en workshop i storytelling, muntligt berättande, för naturvägledare. Workshopen gick av stapeln på Naturhistoriska riksmuseet och leddes av Ida Junker och Tomas Carlsson från Fabula storytelling. Det var CNV:s första evenemang med denna inriktning.

Läs mer om workshopen här.

 

Guidekurs - Certified Interpretive Guide

6-10 november höll CNV i en guidekurs tillsammans med norska Trysilvassdraget och Interpret Europe. Kursen hölls i norska Elgå. Detta var den första guidekurs som hölls i Skandinavien inom ramen för Interpret Europes guidekurs-koncept.

Läs mer om kursen här.

CNV:s aktiviteter 2016

Webbinariet Reflektion om skyddad natur

16 december.

Webbinariet ingick som en del i webbinarieserien Världsledande naturvägledning och som var riktade till nationalparksförvaltare.

Detta webbinarium handlade om hur du som förvaltare kan planera din kommunikation med besökarna så att de under och efter sitt besök reflekterar kring betydelsen av att skydda natur. Föreläsare var Claes Svedlindh och Ignace Schops.

Ta del av det inspelade webbinariet och övrigt material på denna sida.

 

Utbildarträff

17 mars

Årets träff för utbildare inom naturvägledning hölls på Ultuna. Huvuddelen av träffen ägnades åt tillämpning av utbildningsnormen, som lanserades 2015. Dokumentation från träffen finns på sidan för nätverk för utbildningar inom naturvägledning.

CNV:s aktiviteter 2015

Workshop om nationell norm för utbildning av naturguider
21 januari, Stockholm

I januari 2015 var CNV värd för en workshop där en grupp utbildare formerade en huvudman för normen. Workshopdeltagarna kom med rekommendationer till huvudmannen i frågor om lansering, marknadsföring med mera. En officiell lansering av normen skedde sedan vid Tankesmedjan för friluftsliv i Örebro i april 2015.

Läs mer om workshopen här.

 

Känsliga ämnen och naturvägledning 
8-9 oktober, Läckö

Trettio deltagare strålade samman hos Naturum Vänerskärgården den 8-9 oktober för att diskutera frågor om känsliga ämnen och naturvägledning. Frågor som togs upp och teman för workshops och diskussion var till exempel: Hur vet vi vilka ämnen som är känsliga? Hur möter vi besökare med helt andra åsikter än vi själva har? Hur går det till när ett samtal blir konstruktivt? Hur kan man undvika att samtal blir destruktiva? Hur pratar vi om värderingar? Hur kan vi uppmärksamma och se till att många perspektiv på ett tema ryms i utställningar och guidningar - samtidigt som vi är tydliga med vilka värdering vår egen organisation står för?
Hur kan naturvägledning bidra till demokratisk diskussion och bli en arena för dialog om viktiga samhällsfrågor?


Seminariet leddes av Eva Sandberg från CNV och Lars Hallgren forskare i miljökommunikation från SLU. Föreläste gjorde också Lars Magnusson från Naturhistoriska riksmuseet och Benny Gäfvert från Rovdjurscentret de 5 stora. 

Dialog för landskap
17-18 april, Uppsala  

I landskapet möts olika värden, tillgångar och synsätt. CNV genomförde 17-18 april 2015 kursen Dialog för landskap, för att belysa hur olika perspektiv kan synliggöras och berika en diskussion om landskapets historia och framtid. Vad går att enas om och varför går åsikterna isär?

Föreläsningar varvades med övningar både inne och utomhus när ett femtontal naturvägledare från olika landsändar utforskade hur naturvägledning kan öka lokal delaktighet, medborgarinflytande och skapa lokal förankring av landskapets värden.

Kursen leddes av Pella Thiel (CNV).  Övriga föreläsare: Andrew Butler och Elvira Caselunghe (båda SLU). Läs mer om kursen här. 

 

Att skriva om natur 
5-6 mars, Kristianstad.

CNV har för femte gången arrangerat denna populära kurs med Thomas Öberg från Natur i Norr som kursledare.

Kursen gick  av stapeln i Kristianstad i samarbete med naturum Vattenriket Kristianstad och Biosfärområdet Vattenriket. De 26 deltagarna fick utveckla sin förmåga att skriva bra texter som fångar den naturintresserade allmänheten.

CNVs aktiviteter 2014

CNV på Tankesmedjan för friluftsliv 2014
Tankesmedjan för friluftsliv 2014- Den 17-18 april 2014 var det dags för den årliga tankesmedjan för friluftsliv, arrangerad av Naturvårdsverket i samarbete med en stor mängd aktörer, däribland CNV. Årets tema var "”Vägar ut – friluftslivets förutsättningar." Med fokus på friluftslivets infrastruktur och vad vi kan göra för att underlätta för människor att hitta ut. CNV deltog med två workshops - en om kvalitet i naturguidning och en om naturvägledning för barn och unga. Läs mer här.

Europeisk konferens om interpretation i Kroatien
Interpretation och turism var temat för 2014 års Interpret Europe-konferens, som ägde rum i Kroatien den 10-13 maj. CNV fanns på plats och bevakade workshops om allt från folksånger och 3D-animationer som verktyg för kommunikation till föreläsningar om utveckling av planeringsmodeller och idéer om hur lokalbefolkningens berättelser kan bli del i turismutvecklingen. CNV gav också en föreläsning om försöket med utvärderingsmetoden Thought listing som genomfördes i samarbete med naturum 2013. Läs mer här.

A Sense of Place - seminarium om planering av naturvägledning och kulturmiljöpedagogik
Den 16 juni 2014 samlade CNV 30 personer från natur- och kulturarvssektorerna i Sverige (och en besökare från Finland!) hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm för en dag med föreläsningar och workshop på tema Interpretive Planning. Läs mer här.

Planering av naturvägledning
Den 9-10 oktober genomfördes ett seminarium på Koster med konkreta tips och exempel på verktyg för planering av naturvägledning. Med strukturerade mål, teman, metoder och utvärdering når du lättare dina syften. Seminariet ägde rum på naturum Kosterhavet, i Sveriges nyaste nationalpark, i anslutning till naturumens årliga konferens. Föreläsare och workshopledare var bland annat professor Sam Ham, som då var gästprofessor vid SLU, en av världens ledande experter på naturvägledning. Läs mer här.

CNVs aktiviteter 2013

Seminarium: Ny teknik för naturvägledning - applikationer och vevlådor

- 21 november 2013 på naturum Vattenriket

CNV höll i ett seminarium om ny teknik för naturvägledning i samarbete med naturum Vattenriket i Kristianstad. 47 personer från större delen av landet, men även Danmark och Norge, kom till seminariet. Läs om seminariet här.

 

Workshopen Utställningar för stora idéer och små budgetar

- 17-18 oktober 2013 på naturum Tåkern

Centrum för naturvägledning (CNV) höll i workshopen i samarbete med naturum Tåkern. Målgruppen för workshopen var de naturvägledare som vill bli bättre på att göra obemannad naturvägledning inspirerande, välkomnande och tillgänglig med liten budget. Hur producerar man och kompletterar utställningar med enkla medel? Med obemannad naturvägledning menas exempelvis utställningar, skyltar och naturstigar. Läs mer om workshopen här. 

 

Internationell konferens i Sigtuna.
Sharing our natural and cultural heritage - interpretation can make us citizens of the world

- 15-18 juni 2013 i Sigtuna

Till konferensen kom 165 deltagare från 40 länder. Konferensen var ett samarbete mellan Interpret Europe, National Association of Interpretation (USA) och Centrum för naturvägledning. Under konferensen höll flera  internationellt kända föreläsare workshops om till exempel planering av naturvägledning och fortbildning av naturvägledare. Läs mer om konferensen och se filmer från några av föreläsningarna här.   

 

Nordiskt seminarium om naturvägledning

- 14 juni 2013 i Uppsala

Den 14 juni arrangerade CNV ett nordiskt seminarium om naturvägledning. Det ägde rum på Ultuna i Uppsala och lockade ett femtiotal deltagare från tolv länder, främst från Finland, Danmark och Sverige. På seminariet höll några av de internationellt kända föreläsarna från den efterföljande större konferensen i Sigtuna workshops om till exempel planering av naturvägledning och fortbildning av naturvägledare. På seminariet diskuterades också framtida nordiskt-baltiskt samarbete inom naturvägledning. Läs mer här .


Tankesmedja för friluftsliv

- 17-18 april 2013 på Djurönäset, Värmdö

Den 17-18 april 2013 var det dags för den årliga tankesmedjan för friluftsliv, arrangerade av Naturvårdsverket i samarbete med en stor mängd aktörer, däribland CNV. Årets tema var "Fler, mer och ännu bättre" och handlade om hur friluftspolitiken ska förverkligas. CNV deltog med blogginlägg, en diskussion om hur naturvägledning kan bidra till att skapa sammanhang och delaktighet samt en uteövning för samtliga 250 deltagare på tema "att kommunicera allemansrätten" . Läs mer om tankesmedjan och CNV:s aktiviteter. 

 

Att skriva om natur

- 20-21 februari 2013 i Umeå

CNV har för fjärde gången arrangerat denna populära kurs med Thomas Öberg från Natur i norr som kursledare. Kursen gick nu av stapeln i Umeå och de 21 deltagarna fick utveckla sin förmåga att skriva bra texter som fångar den  naturintresserade allmänheten. Läs mer om kursen och ta del av några tips från Thomas. 

CNVs aktiviteter 2012

Seminarium för utbildare inom naturvägledning

- 22 november på Sjöviks folkhögskola

CNV och Sjöviks folkhögskola höll tillsammans i ett seminarium för utbildare inom naturvägledning. På seminariet diskuterades det förslag som presenterades på en nationall utbildningsnorm för naturguider. Ta del av dokumentationen här.


Konferensen Människan i landskapet

- 15-16 november i Stockholm

Konferensen Människan i landskapet - kommunikation och delaktighet genomfördes den 15-16 november 2012 i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Konferensen handlade om möjligheter och metoder för att kommunicera om landskap i landskap samt om hur naturvägledning och kulturmiljöpedagogik kan bidra till demokrati och skapa delaktighet i planeringsprocesser. Drygt 130 deltagare från hela Sverige, Norge och Tyskland deltog. Läs dokumentation och se filmade föreläsningar här.

 

Workshop Reviewing & Evaluation

- 14-15 november i Stockholm

CNV höll tillsammans med Naturskoleföreningen workshopen Reviewing and Evaluation på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 14-15 november 2012. Ledare för workshopen var reviewing-experten Roger Greenaway från Skottland, som nu guidade svenska (och även norska och finska) naturvägledare för andra gången. Medarbetare på riksmuseet bidrog också med metodtips. Läs rapport med metodtips från workshopen.

 

CNV på Naturskoleföreningens jubileum

- 11-12 oktober vid Söderåsen

CNV hyllade Naturskoleföreningen vid dess trettioårsjubileum genom att stå värd för två programpunkter: Forumteater och ett miniseminarium om naturvägledningens betydelse för hållbar utveckling. Läs mer om evenemanget och CNV:s workshops här.

 

Nordisk workshop om naturvägledning för barn och unga 17-19 september

- 17-19 september 2012 i Östersund

CNV arrangerade tillsammans med projektpartners i Finland, Norge, Island, Färöarna och Danmark en workshop om naturvägledning för barn och unga. Workshopen hölls på Jamtli i Östersund och samlade 40 deltagare som en del av ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Syftet med projektet har varit att samla goda exempel på och erfarenheter av naturvägledning för barn och unga, för att vidareutveckla och sprida metoderna bland naturvägledare i de nordiska länderna. Läs mer om workshopen här.

 

CNV på MMV

- 22-24 augusti 2012 på Djurönäset, Värmdö

CNV deltog på den sjätte MMV-konferensen (Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas) som ägde rum på Djurönäset 22-24 augusti 2012. Konferensen samlade nära 250 deltagare från hela världen. Svenska värdar var forskningsprogrammet "Friluftsliv i förändring" som samordnade sin slutkonferens med denna internationella sammankomst. CNV höll i samarbete med vår gästprofessor Sam Ham en session på temat "Interpretation as strategic communication in protected area management". Läs mer om konferensen här.


Interpret Europes konferens 2012

- 19-22 maj i Pisa, Italien

Interpret Europe (IE) bildades 2011 och är en oberoende och ideell förening som samlar människor från hela Europa som arbetar professionellt med interpretation. CNV deltog i IE:s andra konferens i Pisa den 19-22 maj med temat "Caring for nature and culture: Interpretation as a management tool". CNV höll två workshops på konferensen. Läs mer här.

 

Seminarium "Ny teknik för naturvägledning - applikationer och vevlådor"

- 20 februari i Stockholm

I många naturområden tas det just nu fram applikationer för mobiltelefoner, för att ersätta eller komplettera foldrar och skyltar. Samtidigt lanseras nya alternativa lösningar för smarta telefoner med hjälp av till exempel QR-koder och webbplattformar i en rasande takt. Under seminariet diskuterades frågor som: Vilka ”problem” kan vi lösa med den nya tekniken? Vad efterfrågas? Hur gör man? Vet vi något om vad användarna tycker och efterfrågar? Hur fungerar applikationerna i naturen? Vilken alternativ teknik finns? Var är utvecklingen på väg framöver? Ta del av dokumentationen här.


Att skriva om natur

- 20 februari i Stockholm

Den 28 januari arrangerade CNV seminariet Att skriva om natur med 25 deltagare på Naturvårdsverket i Stockholm. Deltagarna kom bland annat från länsstyrelser, kommuner och företag. Kursledare var Thomas Öberg, Natur i Norr som höll seminariet för tredje gången. Läs mer och ta del av Thomas råd om naturtexter.

CNVs aktiviteter 2011

Seminarium för utbildare inom naturvägledning

- 8 december i Uppsala

CNV höll i ett heldags-seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. En fråga som diskuterades var en nationell utbildningsnorm för naturguider. Läs dokumentationen från seminariet.

 

Workshop ”Lär av dina besökare” – om reviewing

- 14 november i Karlstad

CNV höll tillsammans med naturum Värmland och Karlstads naturskola en workshop med titeln ”Lär av dina besökare” vid naturum Värmland i Karlstad 14 november 2011. Huvuddelen av tiden ägnades åt övningar i reviewing med experten Roger Greenaway från Skottland. Ett inledande pass om reflekterande ledarskap ingick också. 

Läs dokumentationen från workshopen

 

Workshop "Att gå in för att komma ut"

- 13-14 oktober i Vålådalen

CNV höll en dygnslång workshop i det vackra Vålådalen 13-14 oktober med titeln ”Att gå in för att komma ut”. Workshopen handlade om hur man kan utforma utställningar och liknande på ett sätt som lockar besökare ut i naturen, och hur man kan flytta intressanta utställningsidéer utomhus.

Läs dokumentationen här.  

 

Att skriva om natur

- 30 september i Göteborg

Seminariet gavs denna gång i ”Botanhuset”, Institutionen för växt- och miljövetenskaper  vid Göteborgs universitet. De 18 deltagarna var enligt utvärderingen mycket nöjda med kursen och Thomas Öbergs kursledning.

Läs mer om kursen i dokumentationen från ett tidigare kurstillfälle längst ner på denna sida. Framtida kurstillfällen kommer att annonseras här på hemsidan, samt i våra mailutskick.

 

Workshop "Äventyrsstig på naturens villkor"

- 29-30 september i Malmö

I samband med konferensen Ute är Inne i Malmö arrangerade CNV en workshop om äventyrsstigar för barn. Våra ambitioner var att göra en aktivitet som (i) fungerar överallt och som kopplar till platsen, som (ii) lärarna enkelt kan göra själva och som (iii) ger en naturupplevelse som kan relateras till läroplanen.

Läs dokumentationen från konferensen och workshopen.
Ladda ner "Drakstigen".

 

Möte med John Veverka

- 27 september i Stockholm

John Veverka är en amerikan som har lång efarenhet av att jobba med naturvägledning på olika sätt. Han driver ett företag som ger kurser inom allt från utvärdering till ekonomisk rådgivning för naturvägledare. CNV passade på att träffa honom i samband med hans besök i Sverige. Läs mer om besöket och John Veverka.

 

NAMSA:s höstmöte

- 19-20 september i Uppsala

CNV var med och arrangerade NAMSA:s hösmöte (Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation). Temat för mötet var "Människan och landskapet - hur vi kommunicerar ett helhetsperspektiv på natur och kultur". 

 

Dansk naturvägledning

- 7 september i Uppsala

Thomas Larsen Schmidt från danska Friluftsrådet besökte CNV för att bland annat berätta om den danska Naturvejlederordningen och hur man arbetar med naturvägledning i Danmark, inte minst vad gäller utbildningar.

 

Vem är ute i naturen och hur får vi ut fler?

- 4 maj i Uppsala

CNV bjöd in forskaren Göran Ericsson för att leda ett seminarium och ett samtal på temat ovan. Göran Ericsson arbetar på SLU i Umeå och har bland annat genomfört regelbundna studier av hur människor i norra Sverige och Stockholmsområdet nyttjar naturen.

Se hans presentation.

 

Naturvägledning för 2010-talet

- 15 april i Alnarp

15 deltagare från Sverige, Danmark och Norge samlades för att diskutera naturvägledningens möjligheter. Några utdrag från utvärderingarna:

- Veldig bra dialog mellom foredragsholder og deltagere, slik at alle fikk bidra med tips och gode råd. Bra at foredragsholders program/opplegg var fleksibelt i forhold til innhold.

- God prosess. Tid for tenking og diskusjon.

- Det var bra att få träffa andra verksamma människor att dela tankar och erfarenheter med.

Läs dokumentationen.


Cultural Heritage Education

- 7–8 april i Fredrikstad (Norge) 

CNV deltog vid en nordisk–baltisk konferens i Fredrikstad i Norge med tema kulturarvsundervisning. Tema för det föredrag vi bidrog med tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet var hur hela landskapet är en del av vårt kulturarv och betydelsen av ett integrerat synsätt på människa och natur. 

 

Tankesmedja för friluftsliv 

- 23-24 mars i Sånga Säby på Ekerö utanför Stockholm.

Naturvårdsverket var värd för den årligt återkommande tankesmedjan. Temat för 2011 var: Hur gör vi friluftslivet tillgängligt? Hur förverkligar vi friluftspolitiken?

Tre aspekter av friluftsliv togs upp; fysisk planering för friluftsliv, allemansrätt och mental tillgänglighet. CNV deltog med en workshop om "mental tillgänglighet".

Läs dokumentationen från CNV:s workshop

Läs dokumentation från tankesmedjan här

 

Att skriva om natur

- 28 januari i Stockholm

25 deltagare från företag, länsstyrelser och kommuner samlades den 28 januari på Naturvårdsverket för att ägna en hel dag åt konsten att skriva bra texter om natur på skyltar och i foldrar. Thomas Öberg från Natur i norr var kursledare. 

Här kan du läsa mer om seminariet.

CNVs aktiviteter 2010

Samråd för utbildare om naturvägledning och certifiering

- 2 december  i Uppsala

CNV anordnade ett samrådsmöte för utbildare inom naturvägledningsområdet i Uppsala. 16 personer deltog på heldagsmötet. De kom från hela landet och representerade en mångfald av utbildningar och studieformer. Frågor som diskuterades:

•Vilka behov finns det när det gäller att utveckla utbildningar inom naturvägledning?
•Vilka samverkansmöjligheter finns det mellan utbildningar så att naturvägledningen kan utvecklas i Sverige?
•Hur vill utbildare att ett nationellt certifieringssystem för naturguider utformas?
•Vilka behov och fördelar kan finnas med att bilda ett nätverk för utbildare inom naturvägledning i Sverige?


Intresset var stort för att fortsätta träffas framöver och CNV planerar att ordna fler liknande möten. Ett nätverk för utbildare efterfrågades och CNV kommer att försöka samordna ett sådant. E-posta till cnv@slu.se om du inte var med på mötet men vill ingå i nätverket.

Ta del av dokumentationen från seminariet här .

Har du frågor är du välkommen att kontakta CNV på per.sonnvik@slu.se eller 018-672444 

 

Att utvärdera naturvägledning

- torsdag 11 november i Örebro

Seminariet var en del i CNV:s arbete med att utveckla kunskap om uppföljning, utvärdering och kritisk granskning av projekt och aktiviteter inom naturvägledning. En översikt över motiv och metoder för utvärdering gavs, liksom praktiska exempel på utförda studier. Erfarenheter, arbetssätt och metoder från Danmark och Finland – som ligger före Sverige i dessa frågor – presenterades. Från CNV medverkade Anders Arnell . Forskaren Anders Lindhagen medverkade som expert på besökarundersökningar. Läs mer om CNV:s arbete med utvärderingsfrågor.

Seminariet innebar också en chans att höra mer om det målmedvetna arbete som lagts ned i över 20 år i Örebro kommun på att göra naturen nära staden allt tillgängligare för allmänheten. Mats Rosenberg och Malin Björk berättade om hur den idag mycket attraktiva närnaturen i Örebro växt fram och hur man arbetar för att säkra den långsiktigt. Niklas Jarl och Birgitta Jansson från Örebro naturskola vid Naturens hus visade hur man arbetar med naturvägledning i området idag. I workshopform utomhus diskuterades hur verksamheterna i Örebro skulle kunna följas upp och utvärderas i framtiden.

Dokumentation Utvärderingsseminarium i Örebro. 

 

Naturguidning för 2010-talet

- fredag 15 oktober i Visby.
CNVs seminarium Naturvägledning för 2010-talet genomfördes på Gotlands museum i Visby. Seminariet var öppet för alla naturvägledare men främst personal från Naturum (som hade konferens på Gotland i anslutning till seminariet) hittade dit - stormvindar på Östersjön hejdade fastlänningarna. Under ledning av en dramapedagog och en processledare fick deltagarna fundera över vad det betyder att göra sin naturguidning till en konst. Läs mer här.

 

Spelregler för naturguidning

- 21 september i Stockholm
CNV och Naturvårdsverket arrangerade den 21 september 2010 en workshop om spelregler för naturguidning. Representanter för både kommersiella, ideella och offentliga aktörer deltog på mötet som ägde rum i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm. 

Tanken med mötet var att ge tillfälle till dialog kring frågor om vem som gör vad, med vilka motiv och på vilka villkor det sker inom naturguidning i Sverige idag. Hur ser marknaden ut? Finns en konkurrenssituation? Ett mål med mötet var att få inblick i de olika aktörernas perspektiv och landa i några gemensamma frågor som är centrala för att utveckla och stärka naturguidningen i Sverige.

Några av de viktigaste slutsatserna var att samtliga aktörer delar ambitionen att få ut fler människor i naturen och att marknadsföring av naturupplevelser och samverkan mellan olika aktörer bör och har goda möjligheter att utvecklas. Verktyg för att bedöma vilka aktörer som kan lyftas fram av myndigheter och för att bedöma guider kompetens efterfrågas.

Ta del av dokumentationen från workshopen

 

Äventyret naturen - naturvägledning för barn och unga

- måndag 14 juni i Tyresta

Den 14 juni 2010 samlades 53 naturvägledare, som på olika sätt arbetar med naturvägledning för barn och unga, i Tyresta nationalpark för CNV:s seminarium Äventyret naturen. Deltagarna kom från stora delar av södra Sverige (och Norge!) och speglade väl olika kontaktytor mellan barn och natur: naturskolor, naturum, djurpark, ideella föreningar. Läs dokumentationen från seminariet här.

 

Att skriva om natur

 - fredag 16 april i Stockholm
26 deltagare från naturvårdsstiftelser, länsstyrelser och kommuner samlades den 16 april på naturvårdsverket för att ägna en hel dag åt konsten att skriva bra texter om natur på skyltar och i foldrar. Thomas Öberg från Natur i norr var kursledare. Ladda ned Thomas skrivtips och läs mer om seminariet här.

 

Naturvägledare- en växande yrkeskår

- 11-12 februari i Stockholm

Hur bygger vi en stabil yrkeskår av naturvägledare i Sverige? Hur kan man höja statusen på naturvägledning och göra den till en naturlig del av landets kulturutbud? Hur underlättar vi för naturturismföretagare att bygga hållbara verksamheter? Vilka konkreta satsningar krävs för att få mer och ”vassare” naturvägledning i Sverige? CNV deltog med en workshop på Folk och natur 2010 – framtidens friluftsliv på Sånga Säby i Stockholm 11-12 februari 2010.

CNVs aktiviteter 2009

Visa natur – möjligheter och utmaningar

  • Tips och råd från erfarna inspiratörer.
  • Överblick över naturvägledning i Sverige.
  • Historisk och internationell resa i naturvägledningens värld.
  • Workshop om utveckling av naturvägledning lokalt och regionalt.

Under hösten 2009 arrangerade CNV fyra seminarier med totalt drygt 200 deltagare. Platser för seminarierna har varit Tyresta nationalpark utanför Stockholm, Naturum Blekinge i Ronneby, Bohusläns museum i Uddevalla samt Jamtli i Östersund. 

Medarrangörer var Stiftelsen Tyrestaskogen, naturum Blekinge, Västkuststiftelsen, Bohusläns museum, naturum Vålådalen och Hållands folkhögskola. Deltagarna representerade många aktörer inom naturvägledning – ideella föreningar, myndigheter, museer, naturum, företag inom guidning och turism, naturhälsopedagoger, utomhuspedagoger med mera.

Sammanlagt tolv inspiratörer och fyra workshops med efterföljande diskussion bidrog med många goda tankar och idéer kring både metoder och motiv för att visa natur och kulturlandskap.

Läs mer om seminariet i Tyresta
Läs mer om seminariet i Ronneby
Läs mer om seminariet i Östersund
Läs mer om seminariet i Uddevalla 

Läs pressmeddelandet inför det första seminariet

 

Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider

- 3 december i Uppsala

Centrum för naturvägledning arrangerade en heldagsworkshop med titeln ”Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider - guidning i naturen och kulturlandskapet”. Här finns dokumentationen.

 

Friluftsliv i förändring

-18-19 november i Östersund
Friluftsliv i förändring var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerar friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige. Avsikten var att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle. Programmet var ett nätverk av 18 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i landet. Forskningen finansierades av Naturvårdsverket.

CNV deltog i forskningskonferensen 18-19 november 2009 i Östersund med sessionen Visa natur- naturvägledningens möjligheter och utmaningar.

Dokumentation från konferensen 18-19 november 2009. 

 

Upplevelseproduktion - guidens betydelse

-14 oktober  i Uppsala.
CNV höll i ett seminarium där Hans Gelter från Luleå tekniska universitet berättade om sin forskning om upplevelseproduktion och guidens betydelse för upplevelsen inom naturturism. Föredraget handlade om det transmoderna samhället, och hur upplevelseproduktion kan utveckla naturturism från enbart ”konsumtion” av upplevelser till ”transformationer” av turisten för en hållbar samhällsutveckling.

Läs anteckningar från seminariet

 

Framtidsfokus: Barn och natur

- 13 oktober i Stockholm
Institutet för Framtidsstudier granskar samtiden för att få redskap och ta vara på erfarenheter inför framtiden bland annat genom en serie seminarier, så kallade Framtidsfokus. CNV deltog i seminariet 13 oktober 2009 som hade temat barn och natur – vilken betydelse ges naturen för barns utveckling och fostran? Vad betyder växande storstäder, ökad rörlighet mellan länder och en större miljömedvetenhet? Hur kommer vi att se på naturen i framtiden?

Läs mer om seminariet Framtidsfokus: Barn och natur
Läs CNV:s dokumentation från seminariet Framtidsfokus: Barn och natur. 

 

Mångfaldskonferensen 2009

- 7-8 oktober i Stockholm

Mångfaldskonferensen 2009 hade temat Skyddade naturområden och anordnades på Naturhistoriska riksmuseet 7-8 oktober. Arrangörer var Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Eva Sandberg, CNV, höll tillsammans med Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen, ett pass om Naturguidning inom temat Engagemang för naturen.

Ta del av material från konferensen här.

Invigning av CNV 2008

Invigning av CNV

- 9 oktober 2008 i Uppsala

Den officiella invigningen av Centrum för naturvägledning hölls på SLU, Ultuna, den 9 oktober 2008. Ca 150 personer deltog. I samband med invigningen genomfördes också en framtidsspaning kallad "Natur för fler - hur ger vi mer?"

En stor del av dagen ägnades åt ett möte i formen ”Open space”. Inte mindre än 33 diskussionsgrupper formerades, och alla idéer, tips och uppslag har varit mycket värdefulla i CNV:s fortsatta arbete. Samtidigt var det en god inspirationsdag för alla som var med.

Läs inbjudan/programmet

 

Invigning CNV 2008


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv