Interpret Europe 2012

Senast ändrad: 13 november 2012

Konferens i Pisa och Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Italien, den 19-22 maj 2012. Caring for nature and culture: interpretation as a management tool.

Konferensen arrangerades av Interpret Europe – European Association for Heritage Interpretation (IE). Konferensen samlade drygt 70 deltagare, främst från Europa, men även från USA och Australien.

Interpret Europe bildades 2011 och är en oberoende och ideell förening som samlar människor från hela Europa som arbetar professionellt med interpretation. Interpret Europe arrangerar en internationell konferens varje år.

Från CNV höll Eva Sandberg och Per Sonnvik i var sin workshop.Eva Sandberg berättade om bakgrunden till bildandet av Centrum för naturvägledning och om uppdraget att fungera som en mötesplats och ett kompetensnav för naturvägledare. Per Sonnvik presenterade ett pågående arbete om kvalitetssäkring av naturvägledare. CNV arbetar tillsammans med utbildare inom naturvägledning för att ta fram en utbildningsnorm för naturguider. Genom workshopen på konferensen fick CNV bra respons på arbetet och kunde ta del av erfarenheter från andra europeiska länder.

Konferensens tre huvudtalare diskuterade följande frågor.

Patrick Lehnes
, Tyskland (Executive Director of Interpret Europe) berättade hur interpretation kan vara ett starkt redskap i brukandet av skyddade områden och historiska platser, likaså för hållbar utveckling av byar, städer och regioner.

Willem Derde, Belgien (Director of Ename Centre for Public Archaeology and Heritage Presentation) berättade om hur ENAME-fördraget använts i arbetet med bevarandet av kulturmiljö i Kina. Genom att använda effektiv kommunikation om betydelsen av kulturarv ska målen med fördraget erhållas. Willem berättade om ambitionen med arbetet men också om det problem som uppstår när man ser på kultur på olika sätt.

Maurilio Cipparone, Italien (Vice-Chair of Interpret Europe´s Supervisory Committee) har arbetat i mer än 40 år i nationalparker. Han berättade om svårigheter och möjligheter med arbetet i nationalparker; att skydda parken men ändå hålla den tillgänglig för besökare.

Under konferensen hölls totalt 33 workshopar av deltagare från hela Europa. Flera studiebesök utfördes där den lokala interpretationen diskuterade.

Läs mer om konferensen på Interpret Europes hemsida   

Proceedings från denna och andra Interpret Europe konferrenser kan läsas här.

 

 

 Kontaktinformation