CNV deltog på MMV 6-konferensen - "Interpretation as strategic communication in protected area management"

Senast ändrad: 04 september 2012

Centrum för naturvägledning arrangerade ett seminarium om naturvägledning/interpretation vid konferensen "Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas" (MMV 6). Konferensen ägde rum på Djurönäset öster om Stockholm den 22 - 24 augusti 2012.

MMV-konferensen lockade närmare 250 personer från hela världen. Svenska värdar var forskningsprogrammet "Friluftsliv i förändring" som samordnade sin slutkonferens med den internationella konferensen. MMV-konferensen som gavs för sjätte gången vänder sig främst till forskare och förvaltare av skyddade naturområden. CNV bidrog genom att i samarbete med vår gästprofessor Sam Ham arrangera en session på temat "Interpretation as strategic communication in protected area management". Utöver en föreläsning på temat från Sam Ham presenterades forskningsprojekt från Canada, Slovenien och Japan. Läs mer (session 2E) i konferensdokumentationen som finns här: http://www.mmv2012.se/MMV-2012-Proceedings.pdf

Sessionerna på tema "Education, outdoor learning and communicating nature" (4C) och "Nature experiences, envorinmental awareness and attitudes" (5C) kan rekommenderas för dig som är intresserad av naturvägledning (bland mycket annat).

Professorerna Marie Stenseke och Peter Fredman publicerade en artikel om friluftspolitiken och friluftsforskning på DN debatt i anslutning till konferensen   http://www.dn.se/debatt/svensk-friluftspolitik-riskerar-att-bli-ett-luftslott

 

 


Kontaktinformation