CNV på tankesmedjan för friluftsliv

Senast ändrad: 23 april 2013

17-18 april 2013 ägde den årliga tankesmedjan för friluftsliv rum på Djurönäset i Stockholms skärgård. Smedjans tema var "Fler, mer och ännu bättre" och handlade om hur friluftspolitiken ska förverkligas. CNV deltog med blogginlägg, en diskussion om hur naturvägledning kan bidra till att skapa sammanhang och delaktighet samt en uteövning för samtliga 250 deltagare på tema "att kommunicera allemansrätten" .

Se föreläsningarna som gavs under tankesmedjan på Djurönäset på Naturvårdsverkets webbplats. 
Smedjan hade i övrigt formen av en så kallad "open space" - där deltagarna själva sätter dagordningen för diskussionerna.

Länk till Naturvårdsverket dokumentation.

Läs föreståndare Eva Sandbergs blogginlägg om tankesmedjan på Naturvårdsverkets hemsida.


Dokumentation från CNV:s uteaktivitet:

Att kommunicera allemansrätten

"Jag är skeptisk till Hallelujastämningen kring allemansrätten" och "Att sprida kunskap om allemansrätten handlar om att få människor att blir delaktiga i den svenska naturen." Två kommentarer från den uteaktivitet som CNV tillsammans med sju organisationer genomförde på plats i tallskogen utanför Djurönäsets på Tankesmedjans andra dag.

Organisationerna som delade med sig av hur de jobbar var:
Håll Sverige rent, Naturskoleföreningen, Orienteringsförbundet, Hälsofrämjandet, Lantbrukarnas riksförbund, Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) och Sportfiskarna

Sammanfattning

Besökarna på ”Tankesmedjan för friluftsliv” är i många fall proffs både på allemansrätten och på att kommunicera den på olika sätt. Detta är en sammanställning av deras spontana svar när de uppmanas reflektera över kommunikation om allemansrätten - nedtecknade efter en stunds kombinerad fikapaus och aktivitet på temat.

Den öppna frågan inbjöd till svar om alltifrån egna erfarenheter till tips och förslag. Temat engagerade och många tycker att det är viktigt att nå ut mer, till fler och bättre. Svaren tar upp alla möjliga aspekter på att kommunicera allemansrätten. Den målgrupp som flest tar upp är barn och unga och då framförallt genom skolan – som gör informationen tillgänglig för ”alla”. Idén att barn i sin tur påverkar sina föräldrar förs fram. Men också att vuxna måste inse att det är de som är förebilder. Behovet av att hitta former för material som riktas till skolan som gör att det verkligen används tas upp. Samverkan mellan skolan och organisationer lyfts fram – med goda exempel.

Samverkan mellan organisationer är också något som betonas. ”Hjulet uppfinns om och om igen” i form av informationsmaterial och man frågar sig om Naturvårdsverket kan ta fram en mall för en informationsbroschyr som går att använda av organisationer med tillägg om deras egen verksamhet. Kontaktnät och idéutbyte efterfrågas också. God kommunikation med markägare för att undvika konflikter är en nyckel för att värna allemansrätten menar någon. Och behovet av att inte ta kunskap om allemansrätten för given utan att prata om den i vardagen.

Många diskuterar HUR kommunikation sker och kan utvecklas. Att i alla sammanhang där man kommunicerar natur (guidningar, skyltar med mera) också prata allemansrätt. Flera tar upp att det är viktigt med en positiv ingång som lyfter möjligheterna för att sedan tala om skyldigheter. Att ta reda på vilka målgrupperna är för att möta dem där de finns och förstå deras behov är viktigt. Massor av konkreta exempel på åtgärder i stort och smått som mediakampanjer, skyltar vid bergsklättringsplatser, utbildning av mackägare, applikationer, dataspel, information på offentliga toaletter och ett genomgående ansvar för alla som informerar om natur att också tala om allemansrätten lyfts fram. En egen logotyp för allemansrätten och en nationell friluftswebb föreslås också. Att "tänka PR", "marknadsför som om det vore ett vinstdrivande företag (vilket det är!)", söka nya kreativa former och "Kommunicera naturen med kultur – för det är den också!" är andra kommentarer. 

Ladda ned samtliga svar här.


Kontaktinformation