Om CFW

Senast ändrad: 14 januari 2021

CFW avslutades formellt 31/12 2018

CFW skall verka för:

  • att stimulera den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesområdet och värna om forskningens kvalitet inom både grundläggande och tillämpad forskning
  • en ökad kunskap om förutsättningarna för vilt- och fiskpopulationers bevarande och nyttjande genom en interdiciplinär analys
  • att stärka kontaktytorna och dialogen mellan forskare och samhälle


Detta genomför CFW bl.a. genom:

  • att utveckla samverkansplattformar och genomföra konferenser, seminarier och symposier
  • att tillgängliggöra den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesområdet för myndigheter, näring, intresseorganisationer och samhället i övrigt
  • att främja ämnesövergripande dialog och diskussion inom ämnesområdet

CFW styrgrupp

Anne-Marie Dalin, professor i reproduktionsbiologi, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), SLU

Lars Edenius, professor i ekologi, Fakulteten för skogsvetenskap (S), SLU

Petter Kjellander, professor i viltekologi, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU (ordförande)

Joakim Hjelm, stf prefekt Akvatiska resurser, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU

Verksamhetsinriktning CFW 2016 (pdf-fil)

CFW protokoll


Kontaktinformation

CFW avslutades formellt 31/12 2018

CFW styrgrupp

Petter Kjellander, professor i viltekologi, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU (ordförande)

Anne-Marie Dalin, professor i reproduktionsbiologi, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), SLU

Lars Edenius, professor i ekologi, Fakulteten för skogsvetenskap (S), SLU

Joakim Hjelm, stf prefekt Akvatiska resurser, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU

Adress: Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW)
Sveriges lantbruksuniversitet 901 83 Umeå