Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för vilt- och fiskforskning, CFW

Centrum för vilt- och fiskforskning - Center for Fish and Wildlife research (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.

Publicerad: 08 juni 2018 - Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se