Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för vilt- och fiskforskning

Centrum för vilt- och fiskforskning - Center for Fish and Wildlife research (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” arrangerades 20:e november av CFW - se video

Nyheter

Kalendarium

Publicerad: 05 oktober 2022 - Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se

CFW avslutades formellt 31/12 2018

Kontaktuppgifter Centrum för vilt- och fiskforskning

CFW styrgrupp

Petter Kjellander, professor i viltekologi, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU (ordförande)

Anne-Marie Dalin, professor i reproduktionsbiologi, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), SLU

Lars Edenius, professor i ekologi, Fakulteten för skogsvetenskap (S), SLU

Joakim Hjelm, stf prefekt Akvatiska resurser, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU

Adress: Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW)
Sveriges lantbruksuniversitet 901 83 Umeå

Loading…