Seminarium: ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen”

Senast ändrad: 08 april 2021

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” arrangerades 20:e november av CFW


Kontaktinformation

CFW avslutades formellt 31/12 2018

CFW styrgrupp

Petter Kjellander, professor i viltekologi, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU (ordförande)

Anne-Marie Dalin, professor i reproduktionsbiologi, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), SLU

Lars Edenius, professor i ekologi, Fakulteten för skogsvetenskap (S), SLU

Joakim Hjelm, stf prefekt Akvatiska resurser, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU

Adress: Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW)
Sveriges lantbruksuniversitet 901 83 Umeå