Verksamhet

Senast ändrad: 03 juni 2021
Livsstilssatningen

Forskningsplattformen Framtidens djurhälsa och djurvälfärd bedrev stora delar av sin verksamhet inom satsningen "Livsstil - påverkan på hälsa och välfärd". Satsningen omfattade 4 fokusområden inom livsstilsområdet.

  • Interaktioner mellan människa och djur
  • Infektioner och miljögifter
  • Stress och hållbarhet
  • Hull och utfodring
Internationell kongress

För att stärka forskningssamverkan inom området arrangerade Framtidens djurhälsa och djurvälfärd den 14-16 juni 2015 en tvärvetenskaplig internationell kongress rörande fetma hos djur, Animal Obesity - causes, consequences and comparative aspects.

Seminarier

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd arrangerade seminarier i två serier; en inom livsstilssatsningen där internationella gäster presenterade forskning och en som kallades Framtidsperspektiv där kända experter populärvetenskapligt berättade om sina tankar kring framtida utveckling av plattformens ämnesområde.

Workshops

Inom Livsstilssatsningen arrangerades workshops. Dessa aktiviteter stärkte samverkan mellan SLU:s discipliner och med externa aktörer.

Forskarutbildningskurser

För att stärka doktoranders och unga forskares nätverk arrangerade Framtidens djurhälsa och djurvälfärd forskarutbildningskurser med övergripande inriktning tillsammans med externa aktörer.

Forskningskommunikation

Framtidens djurhälsa och djurvälfärds presenterade nypublicerad forskning som utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet rörande djurhälsa och djurvälfärd genom ett elektroniskt nyhetsbrev med mycket bred läsekrets.

Nätverk för samverkan

Genom att samverka med offentliga och privata aktörer, nationellt och internationellt, bidrog Framtidens djurhälsa och djurvälfärd till att omvandla universitetets kunskap till nytta. Två av SLU:s nätverk för forskningssamverkan administrerades av Framtidens djurhälsa och djurvälfärd.

CAReNet, Clinical Animal Research Network, ett nätverk av forskare och djurhälsopersonal med särskilt intresse för forskning som skapats för att stärka och utveckla veterinärmedicinsk klinisk forskning.

CEAWS, Centre of Excellence in Animal Welfare Science, ett forskarnätverk med fokus på djurvälfärdsforskning, inkluderande beteende, fysiologi, genetik och veterinärmedicin/djurhälsovård.


Kontaktinformation

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

framtidensdjur@slu.se, 018-67 14 38