Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd var under åren 2011-2016 en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet som initierade, stärkte och samordnade forskning och utveckling inom området djurhälsa och djurvälfärd. Frågeställningarna har från 2017 breddats och tagits över av forskningsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

framtidensdjur@slu.se, 018-67 14 38

Publicerad: 10 oktober 2017 - Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se