Seminarier

Senast ändrad: 03 juni 2021
Länk till filmade seminarier
Framtidsperspektiv

Seminarieserien Framtidsperspektiv erbjöd framtidsinriktade, ofta populärvetenskapliga seminarier.

2017-01-25 Hans Grönlund, Sällskapsdjur i framtiden - ägarens ansvar för allergikerns livskvalitet

2016-12-05 Professor Henry Buller, University of Exeter, UK, The Welfare State – Observations on the direction of animal welfare science and policy

2015-03-15 Marian Horzinek, Future Perspectives on Health and Welfare of Cats

2014-05-07 Ulf Uddman, Hundsektorn nu och dess utveckling i Sverige - utmaningar och risker

2013-11-27 Carin Holmberg och Carin Götblad, Sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur

2013-05-22 Per Jensen, Hundar lär oss sambandet mellan gener, stress och beteende

2012-12-12 Kyra Kyrklund och Jan Jönsson, Ridkonst dåtid, nutid, framtid - djurhälsa och djurvälfärd

2012-02-27 Marit Paulsen, Djuren - vårt ansvar. Moral eller vetenskap?

Livstilsseminarieserien

Inom plattformens livsstilssatsning arrangerades en seminarieserie där inbjudna forskare och representanter från näringen presenterade ämnen med direkt anknytning till satsningens fokusområden.

2016-11-25 Professor Charlotte Reinhard Bjørnvad, University of Copenhagen, Dog nutrition – overfeeding and its consequences. Arrangerat inom fokusområdet Hull och utfodring.

2016-11-18 Focus on Future Animal Health and Welfare, en presentation av livsstilssatsningens fokusområden

2016-09-14 Dr. Ethel Mkandawire, University of Zambia, Ecological assessment of heavy metals in Kafue River, Zambia. Arrangerat inom fokusområdet Infektioner och miljögifter.

2016-05-12 Professor Paul McGreevy, University of Sydney, Dog- and horsemanship – toward an understanding of successful human-animal relationships. Arrangerat inom fokusområdet Interaktioner mellan människa och djur.

2015-09-24 Halvdagsseminarium: Infectious diseases in horses: When is a pathogen... pathogenic?

2015-03-18 Heldagsseminarium: Har hästar ett "Pain face"? Vad kan du om smärta på häst? Arrangerat i samverkan med Boehringer Ingelheim Vetmedica

2014-12-04--05 Tvådagars seminarium: Infection control in equine breeding farms

2014-12-11 Halvdagsseminarium: Welfare and Sleep

2014-06-27 Halvdagsseminarium: Feline healthcare - teambuilding for the future

2013-06-05 Emeritus Scientia Professor Eugenie Ruth Lumbers, University of New South Wales (Australia), The Renin-Angiotensin system from conception to old age the good, the bad and the ugly

2013-05-24 Halvdagsseminarium: Host-microbial interactions and metabolic disease

2012-09-26 Halvdagsseminarium: Dogs and cats: Veterinary care in an international perspective

2012-05-21 Halvdagsseminarium: Tätortsnära djurhållning

2012-03-30 Associate Professor Ahmed Salama from the Universitat Autònoma de Barcelona, Metabolic and lactational responses of dairy goats exposed to high heat load

2012-01-26 Professor Moira Lewitt from the University of the West of Scotland, The sweet world of insulin-like growth factors: role in diabetes in humans and animals

2011-10-24 Heldagsseminarium: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd i fokus


Kontaktinformation

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

framtidensdjur@slu.se, 018-67 14 38