Hoppa till huvudinnehåll

Konferens Beyond ism: the landscape of landscape urbanism

19-21 oktober 2016, SLU Alnarp

To access the conference’s English webpage, please click here

Internationell konferens ger ny kunskap om det hållbara stadslandskapet

 Den 19–21 oktober arrangerades den internationella konferensen Beyond ism: the landscape of landscape urbanism på SLU i Alnarp. Forskare och yrkesverksamma från hela världen samlades för att diskutera landskapsurbanism och relationen mellan stad och landskap utifrån olika perspektiv.

– Konferensen är en mötesplats där akademi och praktik sammanför vetenskaplig, konstnärlig och erfarenhetsbaserad kunskap inom landskapsarkitektur och stadsbyggande. Genom att starta samtalet i ”Landscape Urbanism” och de efterföljande ”ismer” som uppstått de senaste tio åren, vill vi bidra med nya, moderna och relevanta formuleringar om stadslandskapet och hur det kan omvandlas på hållbara sätt, berättar Gunilla Lindholm, universitetslektor vid avdelningen för landskapsarkitektur vid institutionen för stad och land på SLU.

I programmet ingick fyra huvudtalare – Charles Waldheim (Harvard University), Elisabeth Meyer (University of Virginia), Greet de Block (University of Antwerp) och Noël van Dooren (University of Amsterdam) – som gav världsomspännande bilder av olika aspekter på stadslandskap och landskapsurbanism. Deltagarna fick också möjlighet att ta del av tematiska sessioner och utställningar med landskapsurbanistiska projekt. Det arrangerades guidade turer till olika verksamheter på och utanför SLU, däribland Rehabträdgården, Västra hamnen i Malmö och Brunnshög, den nya stadsdelen i området kring Max IV i Lund.

 Arrangörerna bakom konferensen är forskningsplattformen FUSE vid SLU, i samarbete med institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och avdelningen för landskapsarkitektur vid instititonen för stad och land. Konferensen har erhållit stöd från Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Craafordska stiftelsen samt tankesmedjan Movium. 

Datum och plats

19–21 oktober

SLU i Alnarp

Då konferensen vände sig till en internationell publik finns det mer information på engelska som du hittar här.

Publicerad: 15 november 2018 - Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se
Loading…