Society for transformative conversations

Senast ändrad: 06 maj 2024
Fjäderpenna, illustration.

SLU Future Food deltar i projektet Society for transformative conversations. Målet är högt satt; att bidra till att utveckla metoder för mer demokratisk kommunikation i olika samhällsfrågor. Själva kärnan i projektet är att förbättra vår förmåga att verkligen lyssna på varandra och ta in andras perspektiv, på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Keri Facer, professor i ämnet Educational and Social Futures vid universitetet i Bristol, och innehavare av August T Larssons gästprofessur vid SLU, leder projektet tillsammans med Åsa Berggren, SLU-professor i ekologi.

Många sammanhang i dagens samhälle – däribland akademin – präglas av konkurrens. Många av oss koncentrerar oss snarare på att kommunicera våra egna budskap än på  ägna tid åt att verkligen lyssna på och reflektera över andras bidrag till olika diskussioner.

Men äkta demokrati innebär att vi också engagerar oss i berättelser och erfarenheter som inte så ofta ägnas intresse. Att inte lyssna på de mindre röststarka kan också leda till missade möjligheter.

Det här tvärvetenskapliga projektet söker sätt att få igång transformativa samtal; sådana där deltagarnas nyfikenhet och sårbarhet möjliggör sådana oväntade och nya insikter som nås i en miljö av öppenhet, tillit och respekt. I vårt arbete försöker vi ta fram en vetenskapligt baserad metod för en ny sorts samtal.

Projektet engagerar  personer både inom och utanför SLU, för att förstå hur transformativa samtal uppstår  och hur vi på bästa sätt tar vara på de idéer de föder. En mindre workshop med transformativa samtal  hölls 2023, och kommer att följas av en mycket större workshop under andra halvåret 2024.

Projekttid: 2023 - 2026

Målgrupper: Öppet för alla som vill delta

Finansiering: A T Larssons gästprofessursprogram, SLU Future Food

Kontakt: För mer information kring projektet, kontakta asa.berggren@slu.se eller Keri.Facer@bristol.ac.uk.