Bidra som forskare

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Lärosätenas klimatnätverk är ett fyraårigt projekt med start våren 2022. Mycket av arbetet i projektet kommer att ske i fokusgrupper. Fokusgrupper ansvarar för fokusområden och leds av fokusgruppsledare. Lärosäten i värdkonstellationen förväntas ansvara för minst ett fokusområde.

För att arbetet ska ge resultat planeras max fyra-fem fokusgrupper, men antalet och inriktning kan variera över åren.

Tänkbara förslag på fokusgrupper:

•       Hållbarhet i utbildningar. Definition av begreppet och arbete för hur
         hållbarhet integreras i utbildningar.

•       Hållbarhet i forskning. Definition av begreppet och arbete för hur
         hållbarhet integreras i forskningen.

•       Byggnad och energi.

•       Inköp och upphandling av varor och tjänster.

•       Tjänsteresor.

•       Samverkan. Med målet att forskningsfinansiärer inkluderar hållbarhet
         och klimat som krav i utlysningar.

•       Ledarskap och medarbetarskap för hållbarhet och klimat.

 

Tycker du att det här låter intressant och skulle vilja vara med i en fokusgrupp? Ta gärna kontakt med någon i värdgrupppen!


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85